పుట:విద్యుచ్ఛక్తి చట్టము, 2003.pdf/104

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


________________

- 1021 G102 (సి) యజమాని సమ్మతి లేకుండా, ఏదేని విద్యుత్ లైను, సామాగ్రి లేదా మీటరును ఒక స్థలము నుండి మరొక స్థలమునకు ఎక్కించిన, పంపిన లేదా కదిలించిన యెడల లాభము లేదా లబ్ది కొరకు చర్య చేసినను లేదా చేయకున్ననూ, వారు విద్యుత్ లైన్లు మరియు సామాగ్రీల చౌర్యము అను అపరాధమును చేసినారని చెప్పబడును. మరియు మూడు సంవత్సరముల దాకా పొడిగింపగల కారావాసములోను లేదా జుర్మానాలోను లేదా రెండింటితో శిక్షింపబడవలెను.

2) ఉప-పరిచ్చేదము (1) క్రింద శిక్షించదగు అపరాధమునకు దోష స్థాపితుడైన వ్యక్తి అదే ఉప-పరిచ్చేదము క్రింద శిక్షింపదగు అపరాదమునకు తిరిగి దోషియైనచో, అతడు రెండవ లేదా తదుపరి అపరాధమునకు ఆరు మాసములకు తక్కువ కాకుండా అయితే ఐదు సంవత్సరముల దాకా పొడిగింపగల కాలావధి పాటు, కారావాసముతో శిక్షింపబడ వలెను. మరియు పదివేల రూపాయలకు తక్కువకాని జుర్మానాకు బాధ్యుడై ఉండవలెను.

137. చౌర్యము చేయబడిన ఏదైనా విద్యుత్ లైను లేదా సామాగ్రిని అది చౌర్యము చేయబడిన ఆస్తి అని ఎరిగి ఉండి లేదా చౌర్యము చేయబడిన ఆస్తి అని విశ్వసించుటకు కారణముండి దురుద్దేశముతో స్వీకరించు వారెవరైననూ మూడు సంవత్సరముల దాకా ఉండగల కాలావధికి, రెంటిలో ఒక రకపు కారావాసముతోకాని జుర్మానాలోగాని లేదా ఈ రెండింటితో గాని శిక్షింపబడుదురు.

138(1) ఎవరైనా-

(ఎ) లైసెన్సుదారుచే విద్యుత్ సరఫరా అవుతున్న ఏదేని విద్యుత్ లైనుతో ఏదేని మీటరు, ఇండికేటరు లేదా ఉపకరణాన్ని అప్రాధికృతముగా కలిపినపుడు లేదా ఏదేని అట్టి విద్యుత్ లైను నుండి దానిని తీసివేసినపుడు; లేదా

(బి) సదరు విద్యుత్ లైను లేదా ఇతర పనులను కత్తిరించియున్న లేదా యుండిన లేదా తీసివేసియున్న లేదా ఉండినపుడు లైసెన్సుదారు యొక్క ఆస్తి అయిన ఏదేని విద్యుత్ లైను లేదా ఇతర పనులతో ఏదేని మీటరును, ఇండికేటరును లేదా ఉపకరణాన్ని అప్రాధీకృతముగా తిరిగి కలిపినపుడు; లేదా

(సి) సంసూచించు నిమిత్తం లైసెన్సుదారుకు చెందిన ఏవేని ఇతర పనులతో ఏనేని పనులను ఉంచిన లేదా ఉంచుటకు కారణమైన లేదా కలిపినపుడు; లేదా