పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/92

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


సమిష్తి కేవు మే శరణ్యము. © 2 పంపదలచుకొన్నప్పడు ఆ ున్యాలకు Sে-58 ఇన్వకూడదని వారి తంత్రము, సొవియటుమినాద ఈ రెండు దేశాలకు ఎంత మాతము సుముఖత లేదు. రుమేనియా పోలండు దేశాలు క్రమంగా ప్రజాస్వామికత్వంవిూద వైముఖ్యం చ్చూసు دهسس న్నారు • జెకోస్లోవేకి 、>QC下? 2ر క్క_టి మాతము త్రన పూర్వ దృక్పథమును సూర్చుకోకుండా ఫెంచి চত হতে మై తిని ਕਹਿੰਦੇ స్వామి కంలో ఆంత? 8Ꮒ ۱ آیه مصریح ,\" به یک مسه Ç × * : * * 「エ3 ”صمحه స్తూంది. జ్కసి పత్రి లు జెక్కు_ పజా కలుష- లు రేపణానిక్ష పచారం చేస్తున్నాయి. జైళ్ళో" చేత్తి Oكسس-- (Y) యూని కు ఫాన్సునుడి రష్వానుండి సహశీలనూ సేు పేుది భౌల్క_ను రాజకీయ్యా" ဝံလင်႔– 8 ఫాముఖ్యత హెచ్చు ന്നു తూంది. మాంట్ గ్యూ కన్వె కౌ ఏర్పాటుపకారిము డా പ് * , ; ుఎ *二二D 。 ○ t", Cö నల్సు జలసంధిలో టర్కీ (তওe৯০ హెచ్చింది. టర్కీ— వారు ఫాన్సునాయకత్వ అంగీకిరించేటటు సూచనలు కన?) డౌయి. ഠന്ന )ق م ఫాన్సు జాగ పడి ఈ సౌమ నస్యాన్ని ఉప రెన్సాగించు "ని ఫాన్సు-రష్యా-జెకోస్లోవేకియా-టర్కీ- దేశాలను గుదిగుచ్చి ്ഠ స్నేహ సమాఖ్య చేసుకోవలసిఉండెను. కాని డానల్సులో ఫెంచి పలుకుబడి పెచ్చుపెరగడం బ్రిటనకు పూర్తిగా ံခါးသုစ္ဆ తండ్రొజు. అందుచేత బ్రిటను వె ఖరి తెలియక టర్కి సౌము سسC నస్యాన్ని ఫాన్సు ధువపరచుకోలేదు. امر ఈ లోపులో సమయం కనిపెట్టి తూర్పు యూరు పె س۔-D Q .€ מוי న ఆరిక పాశాన్ని చిగిచక్షానికి జ్మసీ అ°ందు సడునూంది. عصمی به سه ح سر گ .----- هیر ఆర్థిక స్నేహము రాజకీయ స్నేహముగా సరిణమించనచ్చునని జర్మసీ ఆస్ట్లో . జర్మనీకి ఆ ప-శీరస గ్రాం గ్రాం లు ముఖ్యంగా గోధువులు Viungo ‘i’ మున్నగునవి డాన్యూబు పాంతలోనుంచి రావాలి. ఇచ్చట ○ Fー