పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/86

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


సమిష్టి క్షేమవిధానము. కోవాలని అభిలాష ఉంది. ఆక్సిస్ నారు . భయులూ ఏకాభి పాయసేరితులైయున్నారు. స్పెయి క్లౌ లో పస్తుం న్న -- _ *— 2 اساس۔ పజాస్వామికి పభుత్వము ఇ గ్రీ) లి జర్మనీల (4) స్టు గు జాడ అగ్" ഠന నడిచే పభుత్వం కాదు. ఫౌను బిటనులు 8 ο ό) 8 Ετ స్పెయి కౌ )مہم \ -مم"

  • R در ماه مه - کیه مصر

పభు §§ ‘్వనికి ఆ ను సర 8యములు గా మే నౌ\ ఝు . ఈ పజా న్వామిక పభుత్వాన్ని సూలదోసి తమ ()ను "లుగా ఉండ عاصم ^* :t se م * ~ & امام یا حسسه يعمري దగిన వారిని అధికారంలోకి తిసుకు రావాలసి హే )రు ముస్సోలి సీలు నిశ్చయంచేసుకున్నారు. లేవు యలసితమును -్వర వే్చుకోడానికి నాంట్రొ కొత్త నూం $ ని పెను. ধেনু o 5-6 అంతర్యుద్ధం లేవదీసి ఒక సక్షానికి సహళీయం ఇచ్చి వారికి , విజయం లభించేటట్లు చెయ్యడం মত- 5 ఎత్త• క్రౌము కలు గ చేసుకున 3. డెమాక్రసీలు": స్పెయి - లో లగ చేసుకో కుండా ఉండ క్రానికి వాలు జాగతపరు. జనల్ ఫాంకో మున్నగువారి నాయకత్వమున స్పెయి కౌ అంతర్వు ఆరంభ వుయింది. స్పెయిక్ నుంచి కమ్యూనిజమ విషాన్ని విరిచి అట్లాంటిక్ తీరపజలను -ఈ దుష్టసిట్టాంతము నుంచి కౌ పా డ డమే తమ ఆదర్శమైనట్టు ఫో పాపులైన నియంతలును నటింపజొచ్చి. ఇటలీకి మిక్కి_లి అభిమతమైన మధ్యధరాసముద సమూ కవు: ము నందు పేూరి బరు తోడ్పడడానికి ప్రతిఫలంగా ముస్సోలిసి ఆసియా), ന്നേ ضم & 3 5 کلیس۔ సెనె "సియాము , ("తిని もD జెకోస్లోవేకియా ల విషయం హిట్లరు తనకు ఇంవచ్చినట్లు ○r) 8.) CYD ഠണ് వ్యవహరించడానికి అంగీకరించాడు. తిరుగు బౌటు ఆరంభించే ముందు వేలకొలది తుపాకులూ, రివాల్వరులూ స్పెయికాలోకి రహస్యంగా చేర వేశారు. 23