పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/84

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


肅 هيم سرح کلی ుమ్చి క్రౌవువిధానస్సిు. అం లే) అదీ లేదు. ప్సనూ, ఇనాక్ మున్నగు దేశాలను చి ఎగుమతి అ య్యే నూ నెపదార్థులలో మిలాగునంతులు న్సు తీసుకుంటుంది. "ుక వంతున తమే బటను తెచ్చుకుంటుంది. మధ్యధరాసము తీర డే భౌలు బిటిషు ఎగుమతులను చాలా తక్కువ గా "O" యి. అయితే బీటను ఈ సముద్రమార్గం కోసం ఎnదుకు దీ, వూ ది ? ఢ మార్గంగా ఇండియాకు, సింగూరుకు త్వరిలో చేరవచ్చును. రెండ నది . యూరపు -రాక్షీ నూ grt ,')టును కు పలుకుబడి గౌరవం రోడ్) డౌ లO ( ) వుఛ్స rera r. t * గ్రాసము ' రాజ్సా ుమినా ద ఒ డి తేగలన్ద క్షి --్చ.్పు గ్లో* f كسسس( — C _ & of - -ा * ○re-マー, ميم" ぐt ル -" వాలి. ఒక వేళ ఇు) ( "ని ట్క_ు "ని యుదతు),ు స ( , ) ) ، سكسسسس از ! مهيم k میxسد شبrي. سمي میر -డ్ర దేశాలను బాల్టు నుంచి గాని, సూయుజ్"కౌలు న ముp ) بك مجمة هندسي S o- ^1_c S. t్న 4. പ്– سمونه నుంచి కొని , ) గా కె బే సే నాలసు. () దే ముల గ పూగా , విూ (Վ. Yে-) .لاكسـ છે r ప్చాక్షి ట్సి సౌ రి గ్రావ న్గ 0 తరలించి వా శ్రీని Y OX ను వలసి వసె\) )ది - ఇచు కెనా మధ్యధ రామదాధిపత ○ & س-لC لاسلایسسه క్షా ప్యాకో " నాలని టిము వారు ك - نامندان وتS. -پوه మంలో Dكسسه ఇటలీ దు రాకము మును అరికడానికై టను, ' న్సు, యుగోస్లోవియూ, స్, టర్కీ దేశాలు OF S_లో ఒక సవూ్చు CY) g చేసుకున్నాయి. ుస్సుకు మధ్యధరాసముద పయోజనం ఏమిటి ? هی به ఫెంచివారికి ఎప్పడు ఒక లీ) భయుము ుడి సూ౦టు౦ది. జర్మని ബു لس۔C( J ను O చి ఆత్మరకణ చేసుకోడ ఎన్దా ! జనీ సజా సn ) " చ్చు « S 戰 Tt - يا 9( ന്നു ثا తూంది. జర్మనీలో కో జనులున్నాు. స్సెలొ ర (്) కో)కు మిచి లేగు. ఈ స్వల్పజ సంఖ్యలో జగన లను لا رقم ، با هم } ്ഠ కోవడం ఎత్తగా ! వారు వెంటనే తవు ఉతర ఆ క్రౌ సామూ CYの سمندا 2كسيد \. 2 Ο