పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/81

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


-ल०5/* పపంచయుద్ధమా? $੦ੇ విశ్వాసం పుట్టించాలి. సామాజ్యవాద దేశాలకు సామ్య వాదం అన్నా, మ్యూనిజంఅన్నా, సోవియటు విధానం అన్నా సింహస్వప్నము. ధనాధ్యవర్గము పాలిటి వినాశ బీజము రష్యాలో మొలకెత్తి వృక మవుతూందని వారు కుమిలి పోతూటారు. ఈ విషవృకంవిూద పడి తెగనరికే సాహసులు S"bక్షి శ్రే వారిక్షి ఏదో స్వల్ప లంచము ఇచ్చి ఈపుణ్యకార్యం చేయించడం ఆత్మకెనుమునకు అవసరముగూ అని నారు అనుకుంటూరు, తమ సామాజ్యాలా ఒక వంతు అర్పించి యైనా సంఘవిప్లవం కోసం కంణం కట్టుకొన్న సోవియటును నిర్దింపచెయ్యాలి. ෆුයි ధనా థ్య వర్గసీతి. ఊహ పరులైన త్రిభుజ పాలకులు ధన స్వామిక వర్గమువారి వునో భయుములను పసి పట్టారు. పసిపట్టి సామ్యవాద విప్లవంవినాద "శ్రా వSSKPండా కత్తికనట్లు న O-గడC) మొదలుపెట్టారు. ఈ పేరు పెట్టు §rg) సామ్రాజ్యవాదుల ఇనుప పెల్లో చెయ్యి పెట్టవచ్చును. ఆంటీ-కమింటర క్షా" సమాఖ్య యొక్క- తత్వం ఇది. కాని సామాజ్యవాదులు తవు ప్రమాదం గుర్తించ లేకపోయారు. 8) SHO০5১&১৩ విధ్వంసానికి సర్పయాగం నడుస్తూందికదా అని నాలా ముచ్చటపడ్డారు. పైగా తామెుక్క రకపు బొట్టు వ్యయించనక్కర లేదు. ఎంత లాభసాటి ক্ট মত-০৫ তে ! రోమ్-బెర్లికా కాడి ఏర్పడగానే ఇటలీ మధ్యధరా సముద్రపునీతిని ఆువులు లోనికి పెట్టదలచింది. మధ్యధరాసము దము ఇటాలియ కౌ సయోజనమని ముస్సోలినీ వాదము. ఈసముదత్రంలో నివసించని బిటనుకు ఇందులో పాభా స్యం ఉండకూడదని ఇటలీ అభిసాయము. అప్డే ఫ్రాన్సుకు 8. JT