పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/78

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


సమిష్టి కేవు విధానము. బహిరంగంగా కాని ఎట్టిన బావునూ చెయ్యసని జ్మసీ అంగీక రిO-చింది. ఆసియా విషయం సమాధాసం కుదగగానే అంతగా తీయ రాజకీయముల్లో భయాంకర పరి వును) న కు మూల బీజము కాగల రోమ్-బ్సెకా కాడి ఏర్పడింది, ఇటలీ బిక్క R১২১৩ ফু"R)ত ৩০e5 • $ ®ই) వ్యవహరించడానికి ఏర్పాు చేసు కున్నాయి. దీని షరతులు కొన్ని బహిరంగము గా తెల్పబడి నను కొన్ని రహస్యంగా ఉంచబడ్డాయి. ౧. ఇటలీ జర్మనీలు స్పెయి కౌ వ్యవహారా కలిసి ఏకముఖంగా వర్తిస్తాయి _ు. థ్చే నాలో సూండ ఉభయ రాష్ట్రములూ ఒక దాని కొకటి సమర్ణించుకుంటూ నడవాలి. ఇటు చేసిన అబిస్సి నిద్ర్రనూ అకమణమును లీగు పభుత్వాలు ఆమోదించే దాకా జర్మనీ తిరిగి జాతిసమితిలో చేర్చూడదు. 3. ఉభయ రాష్ట్రములు పర పభుత్వాల్ల్లో వేర్వేరుగా సంపతించక కలిసి వ్యవహరించాలి. ముఖ్యంగా ఫ్రాన్సును, ఫాన్సు మిత్ర రాజ్యములనూ దూరదూరంగా బహిష్క ○○マyでき)。 రోమ్-బెర్తి క్రా కాడి ఏర్పడినందుకు ముస్సోలినీ చాల సంతోషం పకటీచాడు. పపంచానికి -త్రళ మైలీ ని వెళ్లి డిస్తూ ఆతడు పెద్ద ఉత్సవాలు చేయించాడు. ခြၿ်) జర్మనీ జాతీయగీతాల్ల్లో రోదోంతరములు చిల్లులుపయి. ૬ ઈંટ, నీలు కలిసి ఇసా వా, చసావా ! ఆ నేసే తిసి లస సరిసూంమీ, బిటను -\ O-سس (سكسسه Pکـس= ఫాన్సులు అన్యోస్యం పో రాసుకుంట్రxు " రోమ్ - క్రా కాడి ുന്ന, 事 ملا ۔تا