పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


তি০dন" ప్రపంచయు స్థ నూo ? నవ్వులు నవ్వుకున్నారు. హిట్లరు విజయం వారందరికీ వాంఛ సీయం గా నే కన్పడింది. హిట్లరు ప్రతిపక్షులలో Q姿 త్వం గ్రుదర్చపోవడమే ఆత్ర డు అధికారానికి రావడానికి అవకాశం ఇచ్చింది. హెవా కా =ờ- 2,5- (Hert Von Papen), 2, xóốc5 స్నీచర్" (Schleicher) గార్లు పదవికోసం కొట్లాడుకుంటు" హిట్లు సహ-యంకోసం వేర్వేరుగా స్ఫర్ట్లచే సేవారు. ప్స్ ట్రుల పోరు పిల్లితీర్చినట్లు పేూులు (2.) ്ന്ന റന്ന అధికారానికి వచ్చి, ఉభయులనూ సూడా నెట్టిపారేశాడు. (میم చాణుక్యసీతి వేత్తయైన హిటరు ఆరంభంలో తన అధికారం ഠന്ന ســQ 0ل سے గట్టి చేసుకోవాలని నిశ్చయించాడు. ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలు వాలికదా అందుచేత విదేశీయ్యు-8 ఆలజడి కలుగకుండా ഠന്ന తాను ఇదివరలో జర్మనీ చేసిన సంధి పతాల్ని శిరసావహిస్తా నని పకటించాడు. ప్ దేశీయుల నోరుకట్టి స్వదేశంలో తనకు పతిస్పర్ధులుగా ఉన్నవారి నందరినీ మట్టు పెట్టాడు. QEక్తిత్ర -> d.) Ꮛ.Ꮗ ~ജ്ഞ. జర్మకా పార్త వెుంటు గృహనికి నాజీలు నిప్ప పెట్టారు. ఈ CŞ ഠന്ന છે இ '; ఫూగేరము కమ్యూనిస్టుల పని అని దోషారోపణ చేసి నాజీశ తు వు లందరినీ చితవధ చేశారు. జనరల్ స్లీచరు హంతకుని వా తపడ్డాడు. పజలు దద్దిరిల్లిపోయారు. హిట్లరును వ్యతికించి లాభం లేదని తెలుసుకున్నారు. ఇంతలో జర్మనీ వృద్దధీష్ముడు GP మార్షల్ హిండెకాబళ్లు (Hindenburg) tốKOG“cốr:soహిట్లే జెస్"తెన్డెక్స్పదేప్స్, ఛాన్సెలరు పదవిని రెండింటిని تصحا తనవిూదే పెట్టుకొని జర్మనీ నియంత (డిటర్)గా తలనూ ᏬᏇ 2{ خدا} రయాడు. విదేశాంగనీతిలో కాలు పెళ్లే లోపులో హిట్లరు €.) 8 Ο