పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


హిట్లరు సా చిక్ష సారింది, వెర్సాయిల్సు అనంతరం జక్క నుల అవస్థ కడు.హీనంగా ఉండింది. ఇంట దారిద్ర్యము. బయట మొట్టికాయలు. కావున వారు హిట్లరును సంతో షంతో అనుసరించారు. జర్మకా సైన్యాధిపతులు కూడా జాతీ యూదర్శ పేరితులవడంచేత హిట్లరును హ్వంచారు. జర్మనీ ధన స్వాములు కూడా హిట్లరు సదా న్నే పాడాగా గ్ర. అతడు కమ్యూనిజంకు విరోధిలా కనబడుతున్నాడు గావున ధూర్త డైనా ఇతనితో సఖ్యపడడమే తమ పమే యాలకు క్షేమమని ఆ మందమతులు ఊహించి, నాజీసస్ప్లానికి బౌగా డబ్బు పెట్టుబడి పెవారు. విదేశీయ్యు కూడా హిట్లరుమినాద అభి వూనం ఫ్రెలుగుతూంది. కాపిటలిస్టు వర్గానికి అపూర్వబంధు వులా కనబడుతూన్న ఈ పజానాయకునికి తెరచాటునుండి নত-০১ ১ে হঠাৎ మద్దతు చేసేవారు. నాజీతత్వం, ఫాసిజంతో భాయీ సిద్ధాంతమే కనుక ముస్సోలినీ హిట్లరును హర్షించాడు. హిట్లరు బ్రిటిషు వారియొడ తన గంధంలో సద్భావం కనబరచాడు గనుక బిటిషు కోటీశ్వరులు, పభవమూ అతని విూద చలువ దృష్టిలను ప్రసరింప జేసేవారు. ఆతని వలన తవు ప యోజనాలకు ఏవిూ హరీని లేదని గుండెల విూద చెయ్యి వేసుకు నిదించేవారు. హిట్లరు విజృంభణంలో మురోక్ష మెలకువ ఉందని వారు లోలోపల నవ్వుకున్నారు. రష్యా కమ్యూ నిస్టుల వరదకు జర్మస్ నా ఆనకట్ట సునాయాసంగా ఏర్ప డిందికదా! ఇక భయం లేదు. డీకొంటేు -ఈ రెండు రాకు స శక్తులూ డీకొంటాయి. ఒక దాని చేత ఒకటి ధ్వంసమైతే మనం కడుపులో చల్ల కదలకుండా ఏలుకోవచ్చునని ముసిముసి 3F"