పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


జర్మనీ తల యెత్తింది. తులు గమనించి ఆయుధాల విూద ధన వ్యయం చెయ్యడం వినాన్ద కరవుని వాదించే వారు. ఆ దినముల ఆయుధ విసర్జన നം * 55оо వలని పమాదములను నా దృష్టితో గుర్తించిన వారిత్ర్యr చర్చిలు గారొకరు. ఈ విషయమై ఆ యు స వా న ము Tした చాలా యుకియు క్షముగాను, నేశి మహా పగను బట్టి )包 لاكسيمه చూస్తే మిక్కిలి ఉచితము గాను తోుంది. ఫెంచి సైనా سس 2) (ك-سسه لاكسس سه న్ని తగ్గించమని బిeును పట్టుపట్ల న్యాయం కాదు. యూర ుని భ్ర్య జ్య ~్యలు పులోని చిన్న జాతులన్నీ ఫ్రెంచిన్యాన్ని రక రేకుగా చూసు కుంటాయి. దీనిలంూ తే ఫెచి పలుకుబడి తగిపో షrది. (T) ఫ్రాన్సు ఒక్క లేు )టను యొక్క సత్వమైన మితము. ఫెnచి — - eso : سیپی كت م ح عمر నారు బలవంతు గ్రె సప్పక ూకా గ్ర) త శాంతి పియులు యూని ర పులో లేరు. జర్మనీకి 'ు స్వవిషయ్యా సమూస పతిప్ప కలి Ç 8 .ெ-- Ş Сто | ل-سدC( గించడం కొరివితో తలగోకు కోడం అన్ననూు. వ్రాతంలో జర్మనీనిమించిన జాగ్రి లేదు. ఇనీవలనే జన్మ ఏ కాకిమె Ç ك Cاسسسسس ప్రపంచాన్నంతోని నాలుగు సంసత్వగాలు నిలవ రాచకలిగింది. { ఇటువం' బలవ తరజాతి చేతిలో తిరిగి ఆయుధాలు ఇచ్చా ר دیکس-سسه మం లేు పపంచం విపత్సముద్రంలో ుడక తప్పదు. అందుచేత \ ( ఈ భయదమైన పంను న్నాం వూరినండి. విజనుజాతులు వెం ---سQ టనే ఆయుధ విస్బనం చెయ్యడ మంకాదు. 8533O53 প্ৰত పరాభూతజాతుల న్యాయమైన కొకలను పరిశీలించి, వాని سسسسQ $ :% وہ پانچ اہم کمی تم గు s • مي گسس వున్నించి, వారిలో అు నంగా రవుల్తాన్న ద్వేషానల మును చర్చండి. ஒவ8ஒளி కొంత సౌమ సస్యం ఏర్పడిన Cro t *. తర్వాత కమంగా ఆయు విసనము అన్నిజాతులా చెయ్య వచ్చును. పర్వాత జాతులను సంతృప్తిపక చకు డా గయయిథ 3o