పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


జర్మనీ తిల యెత్తింది. ౧. (రెపరేషన్లు) యుగ పరిస*గములు ఎట్టాన రద్దు ന് )م( - (YO Chరహ్మానుద్దీన్ (చర్చ) 14:47, 3 ఫిబ్రవరి 2016 (UTC) ~) గడ سیاست む گ ه ۶ صه • * கூ4 $ OᏇᏇ O Tu ) QᎼ O గాని, ఎగ వేయు. గాసి. సమ పరిహ- b ముల ) చెలీ) o 8.) Yেo గడ వేు ప్రపంచ ఆరికడు సి శ్రీ కి కారణవుని వారి J లనము . GᎮ *Y o で ○ _9. జర్మనీ యొక్క సైన్యక్తి చాలా గ్గించబడింది. )T( (گسساس ، سO نی) కనుక ఇతర జాతులకు" డా" జర్మనీన లెనే త్రము ఆయుధాలు త\O చుకోవాలి, లే గాగా జగ్ర సి క్షి సైన్యవిన న్యూ ఇతర ○ 「ひ Oس--س ? (Y) దేశాలో సమూన సత్రిస ) O—* - (گسساسح 3. పోలిప్ ఖండి కనూ, డా:గు నగరముసెూ చర్మనీకి ٹہا అంగీకరించాలి. వాపసు చెయ్యాలి. సోలండు వ్యంలో ఉన్న సిలీషియా .ري لة مسسلحك శ్రం క్రూం డా త్రిరిగి ఇచ్చెయ్యాలి. ర. ఆస్ట్రియాను జర్మనీతో సమ్మే సం చెయ్వాని, 62.) لا , - - 8 踢s ای ごく。い-く >< 「六 で、 كمه oష •గ >? . జర్మనీ ుల్వాపు వె ల స్నెు さ "లన)) వెT పు చెయ్యాలి. ఇవి వారి పధాన ఆశయాలు. ఇవి ఎగైనా సౌం

చాలని జర్మనీ పూనుకుంది.

వీటిని సాధించాలం ఓ జర్మనీ తిరిగి గొప్ప యుద్ద A Q too -ெ تھر CᎮ మూర్తిలా తలమా-ం ర వాలి, జర్మని బలం పెరిగి తే నేగాని జ్మకౌ بسیج مه ) تار j های که در ۲ - ع - പ് ്ട് ميني. حملے కోరికలు వున్నింపబడవు. క వున అన్ని కోరికలు ఏకసూత్రంలో ఇముడుతున్నాయి. అవసరమైతే బలపయోగం చెయ్యగల ※8 ○ జర్మనీ సంపాదించుకోవాలి. పశి వు యూరపులో & :Q گسسته జర్మనీకి మితులు లేరు గనుక సహజ గా నే బర్మనీ ూర్పుకు έθδλοδ. బాల్టిపిస్టు రష్యా యూరపు యొక్క మూల వాటికలా పరిగణింపబడుతూంది. ధన స్వామ్య (కాపిటలిస్టు దేశాలు ఏవికూడా ఈ అస్పృశ్యుల వంక కన్నెత్తిచూడవు. చేతనైతే r)