పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


-ठ०.5** పపంచయుధ్ధమా 2 కీయవేత్తలు విల్సనుగారి ధర్మసామాజ్యం ={x-vey-o ?y°XSo85$y తల ఊచా రు"క్రాని వా ఇరు లోలోపల చిననవ్వు న |్వకున్నారు. విల్సను నaటి ధర్మధాందసుడితో ముఖం చెండు కొడం నా కారికి (~ . గ్రాని ఆ ఫోక్ష ఉపేూగా సూని ఉస\ _ కొTPన ' _సుప ဉာ లేదు. గ్రాని 9డు ూస్తూ ఉ ----షపgచ వ్వవస్థనిూద వారికి విశ్వాసం లేదు. రాబోయే సంధి నిగ్ల ᏉᏯ& سسسسس سيس. مستحسیس" } أمسك యో ఎవెర్మన్టెకు వారు తమకు కావలసిన పశ్వే షరతుల్ని చొప్పించాలనే ఆదుర్గాతో ఉన్నారు. వారి వారి Q טו كمحميه ^ 象 مه ك ئي– ,O جري sy త్యేక పమేయాలు (interests) రషీస్తూ ఎన్ని ధర్మ {} Q సూతాలు ఆవులు లో పెట్టినా వారికి ఆ కేపణ లేదు._జ్మను న్పైద్రవ్రలను ట్రస్తుకు అపాయస్థితి కల్గింది కాన జర్మనీ 志3丁"でマ2)e)○ నశింపచేస్తే చాలు . తక్కిన విషయాల్లో బిటను సదు సాయం చెయ్యడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది. ఇటలీకి అవసర వేున _ఆల్పుపర్వత్త_సరిహద్దు ఇప్పిస్తేచాలు. హ్సెవెన్నె ఫ్టెర్ హర్షిస్తుంది. విల్సను ఉద్దేశించిన విధానానికి పధాన నిగోధము ఫాన్సునుంచి కలిగింది. జర్మనీ ఇస్వడు ఓడి పోయినా జర్మనీ వారి విషయంలో ఫాన్సుకు భయంపో లేదు. మళ్లీ కొద్ది సంవత్సరాలలోనే జర్మనీ తలయెత్తి తెనమినాద పడుతుందే మో! నాలుగు కోట్ల జనాభా గల ఫాన్సు, ఎనిమిది కోట్ల జర్మనులు ఎప్పడు తిరిగి విజృంభిస్తారో అని :హ-ండలి సోవ డ౧ ఆశ్చర్యం కాదు. ఫాన్సు జనసంఖ్య ముందుకు పడడం లేదు, జర్మనీ సం లౌనము తామర తంపరగా పెరుగుతూంది. అందుచేత ఇసుకసాతర వంటి జర్మనీ జాతినుంచి ఆత్మరకణ చేసుధో*:క్షం ఎగ? “సమయం చిక్కింది గనుక ఇప్పడే జర్మనీ దేశంయొక్క— వెన్నెముక విరిచివెయ్యాలి. ఫ్రాన్సుకు జర్మనీ ○-○