పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ত০5 6 పంచయుద్దమా 2 本 స“జలు స్వతం తంగా వదిభొంద క్రానికి సంపూ గాన గ్రాన్దం / U. ၆)ို &ᏉᏧ లభింనా"). © ○ *、 ○ o -- - كمد ס-סיר ○○・ 3) &2 b-- مَ Xز గా e K SS యనుము o c. es è5 °35ɔET (Ottomon) సాూజ్యంలోని ാ" ు వo pు"-"ధికారం గల ుత్వ గా ఉండనచ్చును. / ξ ο -y 2 *$k * -8. ζΣΥ" " κ. సామాజ్వలోని ෆූර්‍ 2 -2৯৩ex1, 5 ,০ ত ,০ ৪ °২,১৪শ స్న مسميا

  • يا ۲۱ سحماستسمس ہسپتسمیہ به بر (- ΦΦ. Α-. شمیر --- § స్వతంతింగా వృ: ంద : సికి ఏర్పా - చెన్నూ.

○3・ Jగే ల డును స్వ 3 5 వ9) గాని (' )ノ لم؟ # - с. . { * --- * † " که به ه .8- سیاه مج مجیکست $ూ Qగా పోలివు పజలు నిని ని ) చే స9 దేన్గ ను 'చి స A.

  • * r സ് {} :- -r 3) * * r) への

ممہدم రాజు లో ల పవచ్చును • 8)' : ) । పబ یکھ sخ رy-- eع۔ مارچ | t 8 مس لاتجاه. I | ల నువు) * రాక వికిలు +ుడ డౌనికి స్వత త్ర సిగ్పాట్లు { ノ ు -్చ. పోషు రాష్ట్రము యొక- ఆ రాజకీయ Ç. Y (બ્રગે ল' ১১ : , Sూ గుల సం) మ్. ణ " పే పగా చ ప్రభు & A 8. C ) F్వములన్నీ ుగా చీస es ë). ്. --9. × ്:് Y -مو (۲-سیت --- (y .مید* ల (`) 3 • ། ཆེ9 ༦༧། མ་ పb తుల నిగాద నానా జా ఫ్రీ $విు ఆని (در } ،ك.سس است. مساس داده همR ما به ੇ 酸、 Y* سن سمساحد -- F از :ബം عيس * بمسمى کمی پی ef ^ k * په سيعينaپ f AE .ে " \. రన్న {~). ပ္ရည့္ - > يا ن ا لاهي " ( ル "జనులని ; క్ష \ 9. -- \ 2 لـ) } { പ كامج .* .* حه --جی ممہ నడుసు --్సస్సి హయు హవిూలు ఆ చర్చలోనిక్ష తేవ { § * سمير ”خير ము, నా Qది " గా కయు స్వాత త్ర్యోమూ, تج ع كك -o رم (مكح لي ) .بN نیاCX - , ల, సమకూNడము - ఈ సమితి క్క r . ము. TR a- .جب یہ له. ا సి , ) పల్సను మహా యుడు పనా صلى الله عليه وسلم*صوم ہے کح Cచి ( e: " గ్రూ లైT్కy6 శ్ర ల వూనిక నేు నది స్వయం {、八 \ . ۷ ع-( Cسس-- ని` dు సెూ తేము • నిల్వను \నిని ఇట1" నిర Q-చి ) వాడు. సజా જે ! /്ഠ જે to మూహములున , వారి జీవ సాంతములు, ఒక ప్రభుత్వా f 2. న్నంచి వురి 3ను క ప్రుత్వానిక నాయు నౌగ్రాగ అంది()చ YেD -ج\ С О