పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


すoぶ* పపచయుద్ధమా 2 (P "Soo మిగా చేతుల్ని స్తంభింపచేసేస్తాను.” అన్నది ఆ భయంకర ధ్వని. అప్పడు జర్మ కౌ సెనికుల న్నాన మేము ఏ సా సమూ Ş )نا Oس o ఎరుగని జ్మనీ పజలము. ఈ ఇంషు వారు పెంచి వారూ s) çr) మమ్మల్ని ఇరవై ఏళ్ళికింద యుద్ధ 0 లో వెూ సంచేసి غه جمے ضبر રે مسسهC خلی) ఓడించారు. అప్పటినుంచీ వుమ్మల్ని తల యెుక తిరగ సేయరు. నూ కాన్దుచేతులు కట్టిపారేశారు. మేము ఎటు గో നൂ 62. സം "గ్రా బ్రూ-రి చెT్యకూ: తీసుకుని లేవ" త్రూం శ్రీ) వీఛ్ కు కుట్రు റ്റ కు గా ఉంది. నువుల్ని అ{ చి సెశ దావుని చూస్తున్నారు. Ç لكسبست $రూం దేశాన్ని నా •లుగు మూలలనుంచీ “ KS » (encircle) వ్చే రు. వూ వాయి పారం సాగసీ ・ エ 1ును కూర్చున్నారు 5ునా వ్యాపారం సాగని యురు ప్ గా వ్ముల్ని 6 ) కేష్టు (తిండికి, పరిస్ట్రావులకు గ్రావలసిన పదా రా లను cr) ( . . بنیایی $ بیج ہیں۔ یہ* عمير هم స్థలాంతెరములనుండి గానీయకుండ) చేసి వూ కు అన్నం థౌర గ్ర కుండా చేసాట. వూరి ఆడ వాూ సిల లూ అన్నం లేక ریم (یع רro) CY (کسے మిటిసూం , మేము చూసి ఊరుకోగలమా ? మా వీర జాతి చానైనా ఎదుర్కుంటు) ది కాని కలుగులో ఎలకూంగపడి ന്നു بر ఉ0డమం లేు మేము ఎన్నాళ్ళ సహించ గలము? నూప వQ రస ૦૭°ો ¥ ,סראל, 6ס న Y-8 — جمیر $ు తుకుక స్న ఆన్మగ రనంత’ చావు మేలని నూ విశ్వాసం'అన్నారు. బిటిషు సె నికుడు తన పక్షాన, తిన ఫెంచిమితుడి ノ Oسس పక్షాన ఇు చెప్పాడు. చూశారా ! ఫానూ, నా దేశము Krడా వ్గాంతి నే కోగుతున్నా యి . ఈ వూట పపంచకంలో ఎవరినైనా అడిగిచూడండి. జర్మనీ వారిని మేము వెనకటి యుదంలో మోసం చేసి ఓడించామనడం శసద అబదం. వారిని “P QᎮ GᎮ 9)