పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/128

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


:వర్స్లన్క్రికSఫెషౌప్స్తోఫెన్క్రి: డిక్స్లు రెండుపూటలైనను సరిగా తిండికి దొరకక మలవుల వూడుచున్న గ్రోటకొలది హతభాగ్యులకు జీవగఱయేది ? Со G닛) ఇుద్గరే దేశము నుద్ధరించును. ဌိ ఆుందు లో శుద్ధమైనట్టి సుందరమైన ఖాదీ, మనసుకు నేత్రము లకు ఆనందదాయకము. ఎన్నియో రంగులలో చౌక ధరలకు మున రాష్ట్రమందే వడికి నేయబడిన ఖదరు ఎచ్చట ᏬᏇ Cہ( దొరకనను ? ఖాదీ వస్త్రాల యం వు). సులాక్షా•బజారు సెూ దాశచాడు-డ @ حياسCY هي گسی പഠ §) ليفي. "مد حص امامه ്. പ് സ് പ്രൻ దసరా, దీపావళి పండుగలకు స్వదేశ, స్వరాష్ట్ర ریکٹ) کۃ మునే ధరించుడు. ఆన్నిరకములు, అన్ని విధములైన ఉడుపు లకు తగినట్రి బట్ర వూగా వద్ర దొరకును. ధరలు మునుపటి కన్న E O EJ) C నాలు తగ్గింపబడినవి. SMMMS SSSSSSS SSAAAASA SAA AAAA SSASAS SSMSMSMS SSAS SSAS -پی ---- --سي