పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/118

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


اهتماعي సాంత్వన నీతి. వారికి పరవుమిత్రము, బలవత్తరమునైన జెకోస్లోవేకినూ cro مسسسسسة (Cكسس-- ప్రజాస్వామికము ఛిన్నాభిన్నమయిపోయింది. జ్మనీ పలుకు బడి పర భయంకరం అనిపించి,ుది. డెమాకసీలు ఆరిపోతూన్న గడి వుంటలు అనిపించాయి. జెకోస్గా వేకి, నూ, బు)ని గురించి )rwr نه ير) చర్చిలు ఇట్టా విమర్శించాడు. జర్మసీ నియంతి బల్ల విూద ఉన్న భోజనపదార్థములను తానె గుంజుకోకుండా ఒకటి ప్రా రువాత ఒకటి వునం వడ్డించడానికి ఒప్పకున్నాడు. ఆతన్దు పిష్టలు Xರಿಶ್ಠಿ ఒక పౌండు తెమ్మన్నాు. మనం ఇస్తా వున్నాము. తిరిగి పిస్టలు xురిచేసి రెండు పౌష్ణ ఇస్తారా ಇ ಪರ eう窓) గద్దించాడు. చివరకు ఆతడు ౧ పౌండు ౧ 2 పిల్లిగుల ستيا పెస్నీలు పుచ్చుకోడానికి అంగీకిరించి, చూ గా రా బూవియా-ద కరుణ చూ క్లి Oవాను. విూంు నా యొుడ సుముఖులై ఉండాలి. అన్నాడు. . . . . . మనము సంపూర్ణమై నీ రంధ్రమైన అపజయం అనుభవించాము.” మ్యూనిక్ మహావిషవృకము యొక్క- విమ ఫలము )ు తరువాత గానిని కోతకు రా లేదు. మ్యూనిక్ నీతి విసయు మై ప్రపంచక మంతటనూ వాదోపవాదాలు యలు దేరాయి. జెకోస్లోవేకియా విపత్సమయమున బ్రిటను ఫ్రాన్సులు యు మునకు సిద్ధముగా లేరనియూ, వారి నైమానిక బలము జు బలము కన్న హీనముగా నుండెననియు, బౌల్గవ వంటి 3యువు పట్టు స్థానంలో విమాన వ్యతిరేక ురంగులు さ、 అందుచేత అసమయంలో హిట్లరుతో యుద్ధానికి @N&O క్షేమకరం కాదని వాని కోరికలను ప్రసాదించాలసీ కొందరు అన్నారు. చేంబర్లేన్ గారి సాంత్వన సీతితో ఏకీభవించక ○○>。