పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/110

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


సాంత్వన છે. చేశాల్లోంచి ఈ న్నాయి • యుగోసా విలుగా <ుంచి ముడిప దా. , നൂ "তোত exo తెచ్చుకోడn కష్టంగా ఉంది. (i) ఆస్ట్రియా సమ్మేళనం పూ అనగా నె యూరిపు చవులన్నీ జెకోస్తో వేకినూ వంక తిరిగాయి. హిటస భయం ఎఙ ്ഠ ന്നു క్షర క్ష గ్రవాలము -ఈ చిన్న రాజ్యమినా పండు పడ لo స్పందొ* బ్రుని లోక్షం చూసూుది. చతురనుతిగెున హిటరు TR– ഠനം —O ఇతిరపు త్వాల్ని జోణాలని లుసుకున్నాడు. పోలn:సెను "కాని జెకో*సౌ వేకియాను క్రాని F" న్నానికి గుచేయడం CrD o రనీ ఆశ Cను O కౌదని వూర్చి C) - gూ లో హిం గ్రీ ) ) CŞ تبعید , က కాగానంచే శా డు. జెకోవేకియొూ కు సమ్మం ఫు ట్చిట్లు O CYO krege の , , ) നہC -ఈ నా గా నాలు ఆరిగి తిరిగి చెయ్యబడ్డాయి. జర్మనీ-జెకోస్గా നന്ന هو عبيدة પ્લેડ (م) వేకియాల నువు a =_9) లో జరిగిన మధ్యవ పరిష్కా-ర సియూ ఏకము ? ఇప్పటికీ అవులు లో ఉంద సే, ఫైళగా వేక్షి { ○rの యాకు భయము లేదనీ బారన్ నాన్ న్యూరాఫ్ న స్చో てエ , Ö ~ స بسته പത് তে-০ ১ে द्रौ र ¥ చెప్పాడు • ఆస్ట్రియు సమ్మేళనం ఆ) Oుస లై9 (్వతి భౌస్సు రష్యాలు జెకోస్తావేకియాకు తాము ఇదివరిలో ఇచ్చిన ാ ** సహాయ హామిరాని తిరిగి ప్ర టించి, జెకోస్లోవేకియావిూద దు రాకమణ జరిగితే తాము యుద్ధానికి పూనుకుంటూవుని హెచ్చరించాయి. బ్రిటను కూడా జెక్కు_లకు పూo eరు హ-ళీ విూ ఏ డె నా ఇసుందా అని పార్టమెంటులో అడుగగా చేంబ كمه " cro 2 کاسہ سO పధాని ఇందులకు ఒప్పకోలేదు. すで恋) బిటసుకున్నూ ఫాన్సుకున్నూ ఆ) Sr న్వ సహాయ సమాఖ్య లు ౧డడంచె కనూ, برای تمام مدرسه *مي كمه ו") گسست- سمي؟ ఫాన్సు ఏ కారణం చేత్ర నె నా యుగంలో దిగి బ్రిటనుకూడా -8 - ヘ・- , x ○ حجير P“ مسسC దిగవలసివస్తుందిగనుకనూ, జెకోస్లోవేకియాపిణాద ఓర్కసి ト。 \H3 s F-2