పుట:రెండో పపంచయుద్ధమా?.pdf/107

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


కెంప్టోగో పపంచ యుద్ధ వూ? జాతిని ఏకీకరణం చెయ్యడం es હૈં?) జీవితాదర్శములలో ఒకటి. ఇంతే కాళ జర్మనీ సాంతములని ఆతడు తలం చిన వాటిని కూడా జర్మనీ సరిహద్దులో కలుపుకోడం హిట్లరు కార్యకమంలో ప్రధానాంశము. ముందు ఆ స్టి యూం ను జర్మకౌ ప్రభుత్వం కిందికి తేవాలని ఆతడు పూనుకున్నాడు. ఆస్ట్రియాలో ఇదివరకే అనేక రహస్య నాజీవర్గములు ఏర్పడి పనిచేస్తూన్నాయి. దేశంలో ఇంచుమించు అరాజక పరిస్థి తులు ఉంటున్నాయి. ఆస్ట్రియా రాజ్యపు నాజీలు చేన్జంలో తిరుగుబాట్లు చేయించి కల్లోలం పుట్టించడానికి ప్రయత్నిస్తు “ရွှံဗွီည့ ఒక కుట) బయలుపడింది. ఈకుట దారులకు జర్మనీ సానుభూతి సహాయాలు ఉన్నాయి. నాజీ తిరుగుబాటు దార్ల విూం ద ఆస్ట్రియా పభుత్వం చర్యతీసుకోడానికి పూనుస్రో గానే జర్మకా సేనలు రక్తపాతం నివారించుటకై ఆస్ట్రియా విూ ద పడతాయి. ఇది ఎత్త• కానికుట్ర అసమయంలో బయలుపడి పోయింది. నాజీ కుట్రనాయకుడైన డాక్టరు టావ్ ను ఆస్ట్రి యాపభుత్వం అరెస్టు చేసింది. ఆస్ట్రియా ఛాన్సెలరు డాక్టరు పూస్ నిగ్ ను హిట్లరు తనవద్దకు క్ష్పాలిపించుగొని వానిని గట్టిగా బెదిరించాడు. నాజీనాయకుడైన సేస్ ఇన్ క్వార్జును ఆస్ట్రియా ప్రభుత్వంలోకి తీసుకొని నాజీ ఖైదీల సందరినీ విడుదల చేయకపోతే జర్మన్ సైన్యాలు ఆస్ట్రియామి"ద నడుస్తాయని మందలించాడు. డాక్టరు షూస్ నిగ్ విధి లేక హిట్లరు *ఇక్ష లను కొన్నింటిని అంగీకరించాడు. నాజీల బౌద్ధత్యం გაა&პ8)ა–oზ పోతూంది. ఆస్టియా జర్మనీతో గ్ర లిసి ఏక రాష్ట్రం అవడం షూస్ నిగ్ కు ఇష్టంలేదు. అందుచేత ఆతడు మార్చి ౧F3ూ F- ४