పుట:నాగార్జున కొండ.pdf/28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

30

నాగార్జున కొండ


మధ్యంలో ఎంతతడిమినా నడుము దొరకదు. అంతతో విసిగి అతడు చేతిని కిందికి పోనిచ్చి నితంబస్పర్శ చేసి కృతకృత్యుడు అవుతాడు.

8 PI Vil
9 PI VIII
10 PI IX
11 Arch, Sur Ind, Mem No 54 , PI XXI a / 12 Ibid Pl XXXII a /13 Pl X
14. Arch Sur Ind Mem No 54 , PI XXII a ....... /15 PI XI /16 PIXI
17Arch Sur Ind Mem No 54, PI XXXII b /
18 PI XIII ....... / 19 Arch Sur lod Mem No 54 PI XXXVIII a
20 Ibid Pl XXXVIII b / ....... 21 Ibid PI XXXIX a,b
22 Ibid P1 XLII a .......... / 23 Ibid PI XLV ......... / 24 Ibad Pl XLVIa
25 Ibid PI. XLVII a/ ........ 26 PI XIV ........ 27 Pl. XV
28. PI XVIa ......... / 29 P} XVID ....... / 30. PI XVIC