పుట:తెలుగు వాక్యం.pdf/18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

4

తెలుగు వాక్యం


c. గాడిద గాడిదే, గుర్రం గుర్రమే.
d. నేను నేనే, నువ్వు నువ్వే.

1.13 : ఈ క్రియారహిత వాక్యాలలో విధేయాలుగా వచ్చిన కొన్ని విశేషణాలు నామాలుగా మారకుండానే ప్రయుక్త మయ్యేవికూడా ఉన్నై. అట్లాంటి విశేషణాలను ఇంతకు ముందు ఉదాహరించిన వాటికన్నా భిన్నంగా గ్రహించాల్సి ఉంటుంది. అటువంటి వాటిల్లో కొన్ని ఈ కింది వాక్యలలో గుర్తించవచ్చు.

(6)

a. ఆ కొండ ఎత్తు.
b. ఈ బావి లోతు.
c. ఆ అమ్మాయి పొడుగు.
d. ఈ అబ్పాయి పొట్టి.
e. ఈ గది వెడల్పు,

ఈ పై వాక్యాలలో విశేషణాలు నిజానికి విశేషణాలయినా, వీటికి విశేష్యాలుగా ప్రయోగాలు కన్పిస్తున్నై ఉదాహరణకు,

(7)

ఈ బావి లోతు - 6 అడుగులు.
ఆ కొండ ఎత్తు - 2000 అడుగులు.
ఆ అమ్మాయి పొడుగు - 5 1/2 అడుగులు.
ఈ గది వెడల్పు - 20 అడుగులు

కాని పొట్టి అనే విశేషణాన్ని ఈ పై విధంగా ఉపయోగించడానికి వీలు లేదు. ఈ పై విశేషణాలు పదార్థం లేక ద్రవ్యం అవకాశంలో ఆక్రమించే స్థానాన్ని సూచించేవిగా కన్పిస్తున్నాయి. ఈ లక్షణానికి ప్రత్యయరహితంగా విధేయస్థానంలో ఉపయోగించటానికి ఏమైనా సంబంధం ఉందేమో చెప్పటం కష్టం. ఈ క్రియా రహిత వాక్యాలలో తులనాత్మక వాక్యాలు ఇంకోరకం. ఈ వాక్యాలలో 'తో ' 'కంటె' వంటి ప్రత్యయాలు కూడా చేరతై.

(8)

a. అతను నాకంటె పెద్ద.
b. అతని కన్నా నేను చిన్న
c. అతను నాతో సమానం.