పుట:తెలుగు వాక్యం.pdf/115

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

సంయుక్త వాక్యాలు

101


C. సుశీల బజారు నుంచి పండ్లూ, కూరగాయలు తెచ్చింది.
d. సుజాత బజారు నుంచి పండ్లూ కూరగాయలు తెచ్చింది.

(232) లో a కి b, c లలో ఏదైనా మూలవాక్యం కావచ్చు. భిన్న మూలకం కావటం వల్లనే భిన్నార్థాలు వస్తున్నై .

4.16 : పారస్పర్యాన్ని బోధించే క్రియలున్నప్పుడు అట్లాంటి వాక్యాల్నుంచే సంయుక్త పదబంధాల్ని సాధించాల్సి ఉంటుంది.

(233)

a. సుజాత, సుశీల తిట్టుకున్నారు.
b. సుజాత సుశీలను తిట్టింది, సుశీల సుజాతను తిట్టింది.

(233) a కి b ని మూలవాక్యంగా ప్రతిపాదించాల్సి ఉంటుంది.

4.17 : భిన్న ప్రశ్నార్థక శబ్దాలున్న వాక్యాలను కలిపేటప్పుడు సమకియల లోపం జరగదు.

(234)

   a. సుజాత ఎప్పుడొస్తుంది? సుజాత ఎందుకొస్తుంది?
   b. సుజాత ఎప్పుడొస్తుంది? ఎందుకొస్తుంది?
? c. సుజాత ఎప్పుడు, ఎందుకొస్తుంది?

సమ ప్రశ్నార్థక శబ్దాలు, సమక్రియలూ ఉన్నప్పుడు అట్లాంటి లోపం జరుగుతుంది.

(235)

a. సుజాత ఎప్పుడొస్తుంది? సుశీల ఎప్పుడొస్తుంది?
b. సుజాత, సుశీల ఎప్పుడొస్తారు?

- ప్రశ్నల్లాగే - ప్రశ్నలు కూడా ఒకచోట చేర్చటం వల్లనే సంయుక్త ప్రశ్నలు ఏర్పడతై . వాక్య సంయోగాన్ని సూచించే పదమేమీ ఉండదు.

(236)

a. ప్రతిమనిషికి, తిండి గుడ్డ నీడైనా ఉండాలా?
   కాని మిగలాలా? మరీ బ్రతకాలా?

b. చెప్పేదంతా చేస్తున్నారా? చేసిందంతా చెప్తున్నారా?

4.21 : వికల్పార్థాన్ని సూచించటానికి వాక్యాల మధ్య లేక , లేకపోతే అనే శబ్దాలు ప్రయుక్తమవుతై. వాక్య వికల్పం పదబంధ వికల్పంగా పరివర్తన చెందినప్పుడు వికల్పాన్ని చెప్పిన పదబంధాలన్నిటికీ శబ్దం చేరుతుంది.