పుట:చెన్నబసవరగడ (పాల్కురికి సోమనాథుఁడు).pdf/5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చెన్నబసవరగడ

బసవ నృత్త బసవచిత్త బసవదత్త..............చెన్నబసవ
బసవ సూక్త బసవశక్త బసవయుక్త.....................ײ
బసవ నిరత బసవ చరిత బసవభరిత.....................ײ
బసవ కామ్య బసవగమ్య బసవసౌమ్య.....................ײ
బసవ సోము బసవసీమ బసవనేమ.....................ײ
బసవ పుత్ర బసవసూత బసవగాత్ర.....................ײ
బసవ పుత్ర నిమ్మపుత్ర నానలయ్య.....................ײ
బసవ గోత్ర నిమ్మగోత్ర నానలయ్య.....................ײ
బసవ భృత్య నిమ్మభృత్య నానలయ్య.....................ײ
బసవ భక్తి నిమ్మభక్త నానలయ్య.....................ײ
బసవ శిష్య నిమ్మశిష్య నానలయ్య.....................ײ
బసవ భావ నామభావ కావుదెన్న.....................ײ
బసవ సేవ నప్రభావ కావుదెన్న.....................ײ
బసవ లక్షణైకరక్ష రక్షిసెన్న.....................ײ
బసవ రక్షతా సమాక్ష రక్షిసెన్న.....................ײ
బసవ లోల తరసులీల పాలిసెన్న.....................ײ
బసవ మేళ నాతిశీల పాలిసెన్న.....................ײ
బసవ చిత్సముద్ర ఉద్ధరి సువుదెన్న.....................ײ
బసవ సత్ప్రబుధ్ధి ఉద్ధరి సువుదెన్న.....................ײ
బసవ కరణ నిహితకరణ కరుణిసెన్న.....................ײ
బసవ కరణ దేహవరణ కరుణిసెన్న.....................ײ
బసవ చరణ నిమ్మచరణ శరణ రెనగె.....................ײ
బసవ చరణ నిమ్మచరణ హరణ రెనగె.....................ײ
బసవ మూర్తి చెన్నబసవ లసితకీర్తి.....................ײ
బసవ సూను చెన్నబసవ పాశలూన.....................ײ