పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/863

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

ప్ర ధ మా ం క ము

      వరున  నీశ్వరుండు  ప్రతిజీవికిని  నిచ్చె,
      సౌఖ్యమునకు  వలయుసాధనముల.

సీ. జంతువులకు నెల్ల సకలావములు

             పటుసౌఖ్య మిడుట కె  వనికివచ్చు
    విశ్వంబు వేగంబ  తొలఁగుటకు  సృష్టి లొన
            జంతుసౌఖ్యమున  కె  సాపడును
    దుఖంబు వేగంబ తొలఁగుటకు  సుఖంబు
            చిరకాల ముంటకు సృష్టిలొన
    నెక్కడఁజూచిన నెన్నికకును  మించి
           ధునసాదనమ్ములు  గానఁబడెడుఁ