పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/858

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

సరస్వతీ నారద విలాపము

                                నవమేధావులచేతన్,
                                వివిధంబుగఁ బొగడ@నంబడెడు! విధి నేమందున్?
సీ. దయమాలి తుదముట్టఁ దలకట్లు నిగిడించి
                           ద్గీరుఁడై నన్ను బాధించు నొకఁడు
     పాదంబులోపలఁ బాదంబు లిమిడించి
                           వీరుఁడైనన్ను నొప్పించు నొకఁడు
    ప్రాసంబుపై బెక్కు ప్రాసంబు లడరించి
                         పోటుబంటైనన్నుఁబొడుచునొకఁడు
    బెండుపల్కులుగూర్చి నిండించి నగలంచు
                         దిట్టయై జెవులు వేధించు నొకఁడు
   ఖడ్గచక్రాదిరూపముల్ గానిపించి,
   వర్ణములుమాఋచిననుఁజిక్కు పఱుచునొకఁడు
   కుమతు లొడలెల్లవిఱిచిప్రాణములుతీయ
 నొడలిపసలేకశుహ్కించియున్న దాన.