పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/747

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ప్రథమాశ్వాసము

<poem>క . పెఱవారెవ్వారలకుం

    దఱియంగాఁ దరముకానితా  వొక్కటి నే
    నెఱి నుండుటకున్  వేఁడఁగఁ
    మఱచితిఁ  జోటొందుచూపి మన్నింపఁగడే .

క . అన ననుఁగుఁబట్టిమొగమ

     ల్లనఁగని కడుబుజ్జగించి  లలినాతఁడెదం
     గనికర మిగురొత్తంగా
     వినిపించెద  నిలువ నెలవు  వినుమని  పలికెన్ .

గీ . ఉప్పరం బంటుతరఁగలయొప్పుతోడ

    విలువరతనంపుగుంపుల  పెంపుతోడ
    జడుపెఱుంగని గొప్ప  మొసళ్ళతోడ
    నుప్పునీటిసంద్రము  కరంబొప్పునందు .

ఉ . జాలులయందు నందములచాలగువేలువుటేటి దీటునం

    గ్రాలెడుతావిప్రోవులను  గమ్మనికస్తురి  తానికై వడిన్
    జేలలలోనఁ జీనిపనిచీర తెఱంగునఁ బూల జూపివూ
    పోలిక లంక పొంకమకుఁ బొల్పగుడీవుల మేలుబంతియై .

సీ . పలుకోటకొమ్ముల మలఁచినసింగముల్

                    దెసయేనుఁగులనెల్ల  దిగులుపఱుప
   నగరియుప్పరిగలమగ ఱాలజగడాలు
                    విన్నేటినీటితో  వియ్యమంద
    వీటనీటుగఁగ్రాలువెలిడాలుగమిగాలి
                   వేల్పు జంటలకును వేడ్కలొసఁగ
   విరిదోఁట  నెత్తావి  విన్నింటవేల్పు  ఁమాఁ
                   కుల కెల్ల గొల్లగా వలపులియ్య .