పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/744

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

<poem>శుద్ధాంధ్రోత్తర రామాయణము

గీ . అంపకముసేయఁబైనమైయపుడక దలి

    పండ్లికూఁతుతోఁగూడ నాపెండ్లికొమరు
    నొక్కపాలికి నెక్కించియుబ్బుమీఱ
    నింటికేతెంచెనుబులస్త్యుఁడింపుమెఱసి .

క . పిల్లదిపెద్దదియైనం

   దల్లియుఁదండ్రియును వచ్చి తమముచ్చట పెం
   పెర్లను దీఱఁగఁగొమరెకుఁ
   గొల్లిగ  సొమ్ములిడి కోర్కికొనసాఁగంగన్ .

క . పెనిమిటిపెండ్లాముల మం

   తనమున  నొకటిగ నొబర్చి తల్లిదండ్రులు వే
   డ్కను  దమయింటికిఁ బోయిన
   వెనుకంజూ లేరుపడియే వెలఁదికినిచటన్ .

క . అన్ననబోఁడికడుపునం

   బున్నమచందురునివంటి బుడతఁడు వొడమెన్
   గ్రొన్నెల  దాలుపునాలికి
   మున్నలకొమరుండునెమ్మిఁబుట్టిన పగిదిన్ .

ఉ . ముద్దులుమూటగట్టునలబొట్టియపుట్టుక యప్డు వేలుపుం

   బెద్దవులుంగతవ్ త్తడిని మేడుకమీఱఁగ నెక్కివచ్చి వీఁ
   డద్దెసలేలు నేలికలయం  దొకఁడై మఱి రొక్కపుందొరౌ
   నద్దిర  వీనిపున్నెమని  యానతి యిచ్చి చనెం  దనెంతటన్ .

చ . వడుగొనరించి యామొదలు ప్రాఁజదువున్ చదివించి తండ్రి నే

   ర్పడరఁ దనంతవానిగను నన్నిట  దిద్దిన  నాఱితేఱుటన్
   విడువనిపూనికిఁ గాలిబొటవ్రేలొకయించుక  నేలమోపి న
   ట్టడివిని  నొంటిమైఁ  దపసియై యతఁడుండెను  దండ్రిపోలికన్ .