పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/491

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

<poem>తృతీయాశ్వాసము

గీ. అనిఁగేశీయు నెడలొననళుకులెక
    యంతకంతకుఁ గోరికలల్లుకొనఁగఁ
   దిరిగికూర్చున్న జతకాని దెపనుజూచి
   యితనితెఱఁ ద్దియన నలుఁడ్డిట్టు లఁయె,
క. కలికిరొ తొల్లియితండా  ! నలుతెరును దోలునతఁడు నాసంగదీ
   డలయిక య్యెడనాతోఁ  ! గలసి దోరకు దారితోడుగానరు దెచెన్
క. అనఁదొయ్యలియితఁడన్న లుఁ  ! డొనకంగా నేఁగియెందున్నా ఁకోయెఱిం

గిననడుగండ గుననుడుం  ! గనుగొనలన గుదుజాడగా నిట్టనియె౯ .

క. నలునింగిలుని నెఱుంగఁడు  ! నలుకుర్ర<poem