పుట:కందుకూరి వీరేశలింగం కృత గ్రంథములు.pdf/490

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

<poem>శుద్ధాంద్రనిరొష్ఠ్యనిర్వచననైషదము

  తత్తడుల  సాలలో ఁ గట్టియొ  త్తిగిల్లి
  తేరిదఱినొక్కచో నేద  దేఱనొఱఁగే .
క . ఆయేలికతోనుండిన ! యీయయ్యలఁజూచి తెల్లనై యంతటితో
   నాయింతియునాసనుదెగఁ! గొయంగాలేక యానగొనుచుందిరుగన్ .

క. తనచెలిక త్తియకేశిని! యనుదానింజేరఁజీరి యాయిద్దలోఁ

  గనుగొనియెఱిగితినొక్కని!ననుఁగురొనలుఁదేరుతోలునాతలిఁగాగన్.

క. తక్కినయాతని సుద్దియు! నక్కరొనీచదురునేఁడ యారసిచూతుం

  జక్కఁగ నెఱింగిరాఁగదె! యిక్కడనున్నట్టెయేగియించుకలోనన్ .

ఆ. ఇతనియందుఁజిక్కెనెద నాకుఁజూడంగ! నల్లనాఁడయోధ్యక<poem>