పుట:ఆంధ్రవిజ్ఞానము 01 1938.pdf/14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

________________

సము అంకల్గి - పీఠము అంకుడు చెట్టు అంకురార్హణము అంకుశ రేఖ అంకెలు అంకోలము చెట్టు అంగలౌకిక దేశము అంగటిలోని బెల్లము గుడిలోని దేవునకు - అంగట్లో అన్ని వున్నవికాని అల్లునినోటిలోఅంగ దేశికుఁడు అంగదుఁడు అంగదేశము అంగములు అంగర నృసింహకవి అంగలేష పర్వతము అంగారకుఁడు అంగార న్యాయము అంగారపర్ణుఁడు అంగారవల్లి అంగారోస్ జాతి అంగిట బెల్లము, ఆత్మలో విషము అంగిమా గోత్రము విషయ సూచిక అంగిరస్సు అంగీకరించుట అంగీకార అనంగీకార సంజ్ఞల లు అంగుఁడు పుట 1 1 1 అంగోలా దేశము 1 2 2 2 2 2 2 2 67 వ్యాసము అంగుళ్యగ్రేహ స్త్రీయూధ శతమార్తె అంగోరా పట్టణము 7 అంజన అంజనగిరి అంజకత్రయము అంజన పర్వతము అంజనపర్వుడు ఆంజరసిద్ధి అంజనాద్యష్టసిద్ధులు అంజయగోత్రము అంజలి ప్రమాణము అంజలిహ స్తము అంజీరు (పండు) చెట్టు 8 అండమాను దీవులు అండర్ ప్రూఫ్ అండర్ ప్రొటెస్టు 9 అంగుష్ఠాసనము 'అంగుళీదీపిక యాధ్వాంతధ్వంస న్యాయము అంగుళ్యగ్రం తెనై వాంగుల్య గ్రేనస్ప ృశ్య తేతి 10 9 9 9 అండర్ రైటర్ పుట అండవాతము అండొర్రా దేశపు ప్రభుత్వము 999999999 ― 10 10 10 10 10 11 11 11 11 అంటాముట్టారాని యగ్రహారము 11 7 అంటార్కిటిక్ సర్కిల్ (Antarctic Circle) 11 12 12 10 10 7 అంటార్కిటిక్ (Antarctic) 7 అంటార్కిటిక్కు ప్రదేశము 8 అంటుమామిడి 12 8 అంటురోగములు 12 12 8 అంటువ్యాధుల జెరమ్సు, మైక్రోబ్సు 8. అంటూసంటూ ఆసాదివానిదీ, రట్టూ రవ్వా- 14 8 అండకుక్కుటీ న్యాయము 14 14 15 15 15. 15 16 10 10 10