పుట్టుభోగులము మేము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పుట్టుభోగులము మేము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పుట్టుభోగులము మేము భువి హరిదాసులము | నట్టనడిమి దొరలు నాకియ్యవలెనా ||

చ|| పల్లకీలు నందనాలు పడివాగె తేజీలు | వెల్లవిరి మహాలక్ష్మీ విలాసములు |
తల్లియాకె మగనినే దైవమని కొలిచేము | వొల్లగే మాకే సిరులు వొరులియ్యవలెనా ||

చ|| గ్రామములు వస్త్రములు గజముఖ్య వస్తువులు | ఆమని భూకాంతకు నంగభేదాలు ||
భామిని యాకె మగని ప్రాణధారి లెంకలము | వోలి మాకాతడే యిచ్చీ వొరులియ్యవలెనా ||

చ|| పసగల పదవులు బ్రహ్మ నిర్మితములు | వెస బ్రహ్మతండ్రి శ్రీ వేంకటేశుడు |
యెసగి యాతడే మమ్మునేలి యిన్నియు నిచ్చె | వొసగిన మాసొమ్ములు వొరులియ్యవలెనా ||


puTTuBOgulamu nEmu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| puTTuBOgulamu mEmu Buvi haridAsulamu | naTTanaDimi doralu nAkiyyavalenA ||

ca|| pallakIlu naMdanAlu paDivAge tEjIlu | vellaviri mahAlakShmI vilAsamulu |
talliyAke maganinE daivamani kolicEmu | vollagE mAkE sirulu voruliyyavalenA ||

ca|| grAmamulu vastramulu gajamuKya vastuvulu | Amani BUkAMtaku naMgaBEdAlu ||
BAmini yAke magani prANadhAri leMkalamu | vOli mAkAtaDE yiccI voruliyyavalenA ||

ca|| pasagala padavulu brahma nirmitamulu | vesa brahmataMDri SrI vEMkaTESuDu |
yesagi yAtaDE mammunEli yinniyu nicce | vosagina mAsommulu voruliyyavalenA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

PUTTU-BHOGALAMU


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |