పలపారగించవమ్మ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పలపారగించవమ్మ వనిత (రాగం: ) (తాళం : )

పలపారగించవమ్మ వనిత నీ
యలుక చిత్తమున కాకలి సేసినది ||

అడియాసలనె పక్వమైన సోయగపు
వెడయలుకల మంచి వేడివేడి రుచులు
ఎడసేసి తాలిమి నెడయించి పైపైనె
పొడమిన తమకంపు బోనము పెట్టినది ||

ఆ మంచి మధురంపు అధరామ్రుతముల
కేసూరి దావుల చల్లు వెన్నెల బయటను
కోమలపుదరి తీపు కోరిక కుమ్మరించి
భామకు పూబానుపు పబళ్ళెము పెట్టినది ||

కన్నులు కాంక్షలనెడి కళకళము దీరె
నన్నపు నవ్వులనెడి చనవగ్గలించెను
అన్ననపు మరపు నీకంతవింత కలిగెనే
డన్నియును దిరువేంకటేశుని మన్ననలు ||


palapAragiMchavamma vanita (Raagam: ) (Taalam: )

palapAragiMchavamma vanita nI
yaluka chittamuna kAkali sEsinadi ||

aDiyAsalane pakvamaina sOyagapu
veDayalukala maMchi vEDivEDi ruchulu
eDasEsi tAlimi neDayiMchi paipaine
poDamina tamakaMpu bOnamu peTTinadi ||

A maMchi madhuraMpu adharAmrutamula
kEsUri dAvula challu vennela bayaTanu
kOmalapudari tIpu kOrika kummariMchi
bhAmaku pUbAnupu pabaLLemu peTTinadi ||

kannulu kAMkShalaneDi kaLakaLamu dIre
nannapu navvulaneDi chanavaggaliMchenu
annanapu marapu nIkaMtaviMta kaligenE
Danniyunu diruvEMkaTESuni mannanalu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |