పద్మపురాణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పద్మపురాణము

ఉత్తరఖండము

కృతికర్త :

మడికి సింగన

పరిష్కర్త:

ఆచార్య బి. రామరాజు

ప్రచురణ :

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి

1993