పట్టిన వారల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పట్టిన వారల (రాగం:మలహర ) (తాళం :ఆద )

పట్టిన వారల భాగ్యమిదే
గుట్టు తెలిసితే గురుతులివే

కామ ధేనువును కల్పవృక్షమును
దామోదర నీ దర్శనం
భూమీశత్వము భువనేశత్వము
సామజ వరద నీ శరణ్యము

పరుస వేదియును పరమైశ్వర్యము
హరి నిను గొలిచే అను భవము
నిరత భోగములు నిధి నిధానములు
గరిమ మెరయు మీ కైంకర్యములు

నిండు భొగములు నిత్య శోభనము
కొండలయ్య నీ గుణ కధలు
అండనె శ్రీ వేంక టాధిప సర్వము
మెండు కొన్నదిదె మీ కరుణ


paTTina vaarala (Raagam:malahari ) (Taalam:aadi )

paTTina vaarala bhaagyamidE
guTTu telisitE gurutulivE

kaama dhEnuvunu kalpavRkshamunu
daamOdara nee darSanam
bhUmeeSatvamu bhuvanESatvamu
saamaja varada nee SaraNyamu

parusa vEdiyunu paramaiSwaryamu
hari ninu golichE anu bhavamu
nirata bhOgamulu nidhi nidhaanamulu
garima merayu mee kaimkaryamulu

nimDu bhogamulu nitya SObhanamu
konDalayya nee guNa kadhalu
anDane SrI vEnka Taadhipa sarvamu
menDu konnadide mee karuNa


బయటి లింకులు[మార్చు]

/2010/11/annamayya-samkirtanalu-krishna_5888.html
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |