పంటల భాగ్యులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పంటల భాగ్యులు (రాగం: ) (తాళం : )

పంటల భాగ్యులు వీరా బహువ్యవసాయులు
అంటిముట్టి యిట్ల గాపాడుదురు ఘ్హనులు ||

పొత్తుల పాపమనేటి పోడు నఇకివేసి
చిత్తమనియెడు చేను చేనుగా దున్ని
మత్తిలి శాంతమనే మంచి వానపదనున
విత్తుదురు హరిభక్తి వివేకులు ||

కామక్రోధాదులనే కలుపు దువ్వివేసి
వేమురు వైరాగ్యమనే వెలుగు వెట్టి
దోమటి నాచార విధుల యెరువులువేసి
వోముచున్నారు జ్గ్యానపు బైరుద్యోగజనులు ||

యెందు చూచిన శ్రీవేంకటేశుడున్నాడనియెడి
అందిన చేని పంట లనుభవించి
సందడించి తమవంటి శరణాగతులు దాము
గొంది నిముడుకొందురు గురుక్రుప జనులు ||


paMTala bhAgyulu (Raagam: ) (Taalam: )

paMTala bhAgyulu vIrA bahuvyavasAyulu
aMTimuTTi yiTla gApADuduru Ghanulu ||

pottula pApamanETi pODu naRikivEsi
chittamaniyeDu chEnu chEnugA dunni
mattili SAMtamanE maMchi vAnapadanuna
vittuduru haribhakti vivEkulu ||

kAmakrOdhAdulanE kalupu duvvivEsi
vEmuru vairAgyamanE velugu veTTi
dOmaTi nAchAra vidhula yeruvuluvEsi
vOmuchunnAru jgyAnapu bairudyOgajanulu ||

yeMdu chUchina SrIvEMkaTESuDunnADaniyeDi
aMdina chEni paMTa lanubhaviMchi
saMdaDiMchi tamavaMTi SaraNAgatulu dAmu
goMdi nimuDukoMduru gurukrupa janulu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |