నేడు దప్పించుకొంటేను నేరుపున్నదా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నేడు దప్పించుకొంటేను (రాగం:పాడి ) (తాళం : )

నేడు దప్పించుకొంటేను నేరుపున్నదా
పేడుక భోగించుతానే పెనగ జోటున్నదా.

తనువు మోచిననాడే తప్పులెల్లా జేసితిని
వెనక మంచితనాలు వెదక నేది
ననిచి సంసారినైననాడే నిష్టూరానకెల్ల
మునుప నే గురియైతి మొరగ జోటున్నదా.

సిరులు చేకొన్ననాడే సిలుగెల్లా గట్టుకొంటి
తరగాతిపను లింక దడవనేల
నరలోకముచొచ్చిననాడే పుణ్యపాపముల
పొరుగుకు వచ్చితిని బుద్దు లింక నేల

వూపిరిమోచిననాడే వొట్టికొంటి నాసలెల్లా
మాపుదాకా వేసరిన మాన బొయ్యీనా
యేపున శ్రీవేంకటేశుడింతలో నన్ను గావగా
పైపై గెలిచితిగాక పంతమాడగలనా.


Naedu dappimchukomtaenu (Raagam:Paadi ) (Taalam: )

Naedu dappimchukomtaenu naerupunnadaa
Paeduka bhogimchutaanae penaga jotunnadaa.

Tanuvu mochinanaadae tappulellaa jaesitini
Venaka mamchitanaalu vedaka naedi
Nanichi samsaarinainanaadae nishtooraanakella
Munupa nae guriyaiti moraga jotunnadaa.

Sirulu chaekonnanaadae silugellaa gattukomti
Taragaatipanu limka dadavanaela
Naralokamuchochchinanaadae punyapaapamula
Poruguku vachchitini buddu limka naela

Voopirimochinanaadae vottikomti naasalellaa
Maapudaakaa vaesarina maana boyyeenaa
Yaepuna sreevaemkataesudimtalo nannu gaavagaa
Paipai gelichitigaaka pamtamaadagalanaa.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |