నెల్లూరుజిల్లా గ్రామనామాలు భాషా సామాజిక పరిశీలన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

==నెల్లూరుజిల్లా గ్రామనామాలు==

భాషా సామాజిక పరిశీలన[మార్చు]

A SOCIO - LINGUISTIC STUDY OF THE[మార్చు]

PLACE NAMES OF NELLORE DISTRICT[మార్చు]

(Ph.D. Thesis)[మార్చు]

డా|| వి. చంద్రశేఖర్ రెడ్డి[మార్చు]

లెక్చరర్

తెలుగు అధ్యయన శాఖ

యస్. వి. యూనివర్సిటీ

తిరుపతి


===శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం===

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

This work is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license, which allows free use, distribution, and creation of derivatives, so long as the license is unchanged and clearly noted, and the original author is attributed.