నీవేకాని యింక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నీవేకాని యింక (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నీవేకాని యింక నేనన్య మెరుగనే | త్రోవజూసి నాకు తోడయ్యెద వయ్య ||

చ|| అపరాధ శత కోట్లయిన నీ వొక్క | నెపమున ననుగావ నేరవా |
అపరిమిత దురితా లైనవి యే- | వుపుమ చేత నన్ను ఉద్ధరించెద వయ్య ||

చ|| అతిశయముగ కర్మి నైతిని నీ- | మతము నాకొక యింత మఱపవా |
ఇతర కర్మారంభ హితుడనే నాకింక | గతి మోక్ష మెటువలె కల్పించెద వయ్య ||

చ|| తిరు వేంకటాచలాధీశ్వర నీదు | శరణాగతులను బ్రోవగరాదా |
పరమ దయానంద పరుడవు నీవు యే- | వెరవున భవములు వెడల ద్రోచెద వయ్య ||


nIvEkAni yiMka (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nIvEkAni yiMka nEnanya meruganE | trOvajUsi nAku tODayyeda vayya ||

ca|| aparAdha Sata kOTlayina nI vokka | nepamuna nanugAva nEravA |
aparimita duritA lainavi yE- | vupuma cEta nannu uddhariMceda vayya ||

ca|| atiSayamuga karmi naitini nI- | matamu nAkoka yiMta marxapavA |
itara karmAraMBa hituDanE nAkiMka | gati mOkSha meTuvale kalpiMceda vayya ||

ca|| tiru vEMkaTAcalAdhISvara nIdu | SaraNAgatulanu brOvagarAdA |
parama dayAnaMda paruDavu nIvu yE- | veravuna Bavamulu veDala drOceda vayya ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

NivekaaninkaNenanyameraga


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |