నదులొల్లవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నదులొల్లవు నాస్నానము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నదులొల్లవు నాస్నానము కడు- | సదరము నా కీస్నానము ||

చ|| ఇరువంకల నీయేచినముద్రలు | ధరియించుటె నాస్నానము |
ధరపై నీనిజదాసులదాసుల- | చరణధూళి నాస్నానము ||

చ|| తలపులోన నినుదలచినవారల | దలచుటే నాస్నానము |
వలనుగ నినుగనువారల శ్రీపాద- | జలములే నాస్నానము ||

చ|| పరమభాగవత పాదాంబుజముల- | దరుశనమే నాస్నానము |
తిరువేంకటగిరిదేవ నీకథా- | స్మరణమే నాస్నానము ||


nadulollavu nAsnAnamu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nadulollavu nAsnAnamu kaDu- | sadaramu nA kIsnAnamu ||

ca|| iruvaMkala nIyEcinamudralu | dhariyiMcuTe nAsnAnamu |
dharapai nInijadAsuladAsula- | caraNadhULi nAsnAnamu ||

ca|| talapulOna ninudalacinavArala | dalacuTE nAsnAnamu |
valanuga ninuganuvArala SrIpAda- | jalamulE nAsnAnamu ||

ca|| paramaBAgavata pAdAMbujamula- | daruSanamE nAsnAnamu |
tiruvEMkaTagiridEva nIkathA- | smaraNamE nAsnAnamu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |