నంద నందన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నంద నందన (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నంద నందన వేణునాద వినోదము- | కుంద కుంద దంతహాస గోవర్ధన ధరా ||

చ|| రామ రామ గోవింద రవిచంద్ర లోచన | కామ కామ కలుష వికార విదూరా |
ధామ ధామ విభవత్ప్రతాప రూప దనుజ ని- | ర్ధూమ ధామ కరణ చతుర భవభంజనా ||

చ|| కమల కమలవాస కమలా రమణ దేవో- | త్తమ తమోగుణ సతత విదూర |
ప్రమదత్ప్రమదానుభవ భావ కరణ | సుముఖ సుధానంద శుభరంజనా ||

చ|| పరమ పరాత్పర పరమేశ్వరా | వరద వరదామల వాసుదేవ |
చిర చిర ఘననగ శ్రీవేంకటేశ్వర | నరహరి నామ పన్నగ శయనా ||


naMda naMdana (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| naMda naMdana vENunAda vinOdamu- | kuMda kuMda daMtahAsa gOvardhana dharA ||

ca|| rAma rAma gOviMda ravicaMdra lOcana | kAma kAma kaluSha vikAra vidUrA |
dhAma dhAma viBavatpratApa rUpa danuja ni- | rdhUma dhAma karaNa catura BavaBaMjanA ||

ca|| kamala kamalavAsa kamalA ramaNa dEvO- | ttama tamOguNa satata vidUra |
pramadatpramadAnuBava BAva karaNa | sumuKa sudhAnaMda SuBaraMjanA ||

ca|| parama parAtpara paramESvarA | varada varadAmala vAsudEva |
cira cira Gananaga SrIvEMkaTESvara | narahari nAma pannaga SayanA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=నంద_నందన&oldid=10254" నుండి వెలికితీశారు