నందామయా గురుడ నందామయా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

చిత్రం: పెద్ద మనుషులు (1954)

రచన: కొసరాజు

సంగీతం: ఓగిరాల, అద్దేపల్లి

గానం: ఘంటసాల


ఘంటసాల: నందామయా గురుడ నందామయా!

ఆనందదేవికి నందామయా

బృందం: నందామయా గురుడ నందామయా!

ఆనందదేవికి నందామయా


ఘంటసాల: స్వారాజ్య యుద్ధాన జయభేరి మ్రోగించి

శాంతమూర్తులు అంతరించారయా

స్వాతంత్ర్య గౌరవము సంతలో తెగనమ్ము

స్వార్ధ మూర్తులు అవతరించారయా

బృందం: నందామయా గురుడ నందామయా ఆనందదేవికి నందామయా


ఘంటసాల: వారు వీరౌతారు, వీరు వారౌతారు

మిట్ట పల్లాలేకమౌతాయయా

తూరుపూ దిక్కునా తోకచుక్కా పుట్టి

పెద్ద ఘటముల కెసరు పెట్టేనయా

బృందం: నందామయా గురుడ నందామయా! ఆనందదేవికి నందామయా


ఘంటసాల: కనకాద్రి శిఖరాన శునకమ్ము సింహమై

ఏడుదీవుల రాజ్యమేలేనయా

గుళ్ళు మ్రింగేవాళ్ళు, నోళ్ళు గొట్టేవాళ్ళు

ఊళ్ళో చెలామణీ అవుతారయా

బృందం: నందామయా గురుడ నందామయా! ఆనందదేవికి నందామయా


ఘంటసాల: అ,ఆ లు రానట్టి అన్నయ్య లందరికి

అధికార యోగమ్ము బడుతుందయా

కుక్క తోకా పట్టి గోదావరీదితే

కోటిపల్లీ కాడ తేలేరయా

బృందం: నందామయా గురుడ నందామయా! ఆనందదేవికి నందామయా


ఘంటసాల: గొఱ్ఱెల్లు దినువాడు గోవింద గొడ్తాడు

బఱ్ఱెల్లు తినువాడు వస్తాడయా

పగలి చుక్కలు మింట మొలిపించునంటాడు

నగుబాట్లు పడి తోక ముడిచేనయా

బృందం: నందామయా గురుడ నందామయా! ఆనందదేవికి నందామయా


ఘంటసాల: అప్పు చేసినవాడు పప్పు కూడు తిని

ఆనందమయుడౌచు తిరిగేనయా

అర్ధమిచ్చినవాడు ఆకులలములు మేసి

అన్నానికాపన్నుడౌతాడయా

బృందం: నందామయా గురుడ నందామయా! ఆనందదేవికి నందామయా


ఘంటసాల: దుక్కి దున్నేవాడు భూమి కామందౌచు

దొరబాబు వలే చలాయిస్తాడయా

అద్దెకుండేవాడె యింటి కామందునని

ఆందోళనము లేవదీస్తాడయా

బృందం: నందామయా గురుడ నందామయా! ఆనందదేవికి నందామయా


ఘంటసాల: ఆంబూరు కాడ యాటంబాంబు బ్రద్దలై

తొంబ తొంబగ జనులు చచ్చేరయా

తిక్క శంకరస్వామి చెప్పింది నమ్మితే

చిక్కులన్నీ తీరిపోతాయయా | తిక్క శంకర |

బృందం: నందామయా గురుడ నందామయా! ఆనందదేవికి నందామయా

ఆనందదేవికి నందామయా