నంతలే చొచ్చితిగాని సరకు గాననైతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నంతలే చొచ్చితిగాన (రాగం:కాంబోది ) (తాళం : )

నంతలే చొచ్చితిగాని సరకు గాననైతి
యింతట శ్రీహరి నీవే యిటు దయజూడవే

కాంతచనుగొండలు కడకు నెక్కితి గాని
యెంతైనా మోక్షపుమెట్లు యెక్కలే నైతి
అంతట జవ్వనమనే అడవి చొచ్చితిగాని
సంతతహరిభక్తెనేసంజీవి గాననైతి

తెగి సంసారజలధి దిరుగులాడితిగాని
అగడై వైరాగ్యరత్న మది దే నైతి
పొగరుజన్మాలరణభూములు చొచ్చితిగాని
పగటుగామాదులపగ సాధించనైతి

తనువనియెడికల్పతరువు యెక్కితిగాని
కొనవిజ్ఞానఫలము గోయలేనైతి
ఘనుడ శ్రీవేంకటేశ కమ్మర నీ కృపచేత
దనిసి యేవిధులను దట్టుపడనైతి


Nantale chochchitigaani (Raagam:Kaambodi ) (Taalam: )

Nantale chochchitigaani saraku gaananaiti
Yintata Sreehari neeve yitu dayajoodave

Kaantachanugondalu kadaku nekkiti gaani
Yentainaa mokshapumetlu yekkale naiti
Antata javvanamane adavi chochchitigaani
Santataharibhaktenesanjeevi gaananaiti

Tegi sansaarajaladhi dirugulaaditigaani
Agadai vairaagyaratna madi de naiti
Pogarujanmaalaranabhoomulu chochchitigaani
Pagatugaamaadulapaga saadhinchanaiti

Tanuvaniyedikalpataruvu yekkitigaani
Konavigyaanaphalamu goyalenaiti
Ghanuda sreevenkatesa kammara nee krupacheta
Danisi yevidhulanu dattupadanaiti


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |