ద్రువవరదా సంస్తుతవరదా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ద్రువవరదా (రాగం:మాళవి ) (తాళం : )

ద్రువవరదా సంస్తుతవరదా
నవమైనయార్తుని నన్ను గావవే

కరిరాజవరదా కాకాసురవరదా
శరణాగతవిభీష్ణవరదా
సిరుల వేదాలు నిన్ను జెప్పగా వినీని
మరిగి మఱుగుచొచ్చే మమ్ము గావవే

అక్రూరవరదా అంబరీషవరదా

శక్రాదిదివిజనిచయవరదా
విక్రమించి యిన్నిటా నీవే ఘనమని నీకు
చక్రధర శరణంటి సరి గావవే
చక్రధర శరణంటి సరి గావవే

ద్రౌపదీవరదా తగ నర్జునవరదా
శ్రీపతీ ప్రహ్లాదిశిశువరదా
యేపున శ్రీవేంకటాద్రి నిటు నేను నాగురుడు
రూపగా గొలిచే నచ్చుగ గావవే


Druvavaradaa (Raagam:Maalavi ) (Taalam: )

Druvavaradaa samstutavaradaa
Navamainayaartuni nannu gaavavae

Kariraajavaradaa kaakaasuravaradaa
Saranaagatavibheeshnavaradaa
Sirula vaedaalu ninnu jeppagaa vineeni
Marigi ma~ruguchochchae mammu gaavavae

Akrooravaradaa ambareeshavaradaa

Sakraadidivijanichayavaradaa
Vikramimchi yinnitaa neevae ghanamani neeku
Chakradhara saranamti sari gaavavae
Chakradhara saranamti sari gaavavae

Draupadeevaradaa taga narjunavaradaa
Sreepatee prahlaadisisuvaradaa
Yaepuna sreevaemkataadri nitu naenu naagurudu
Roopagaa golichae nachchuga gaavavae


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |