దొరకె మాపాలికి గందువయర్థము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దొరకె మాపాలిక (రాగం:సాళంగనాట ) (తాళం : )

దొరకె మాపాలికి గందువయర్థము
దరిదాపైయుండినతత్వార్థము

తిరముగ నల్లదీవి దెచ్చినయర్థ మిదివో
విరజవోడరేవున వెళ్ళినర్థము
పరమభాగవతులు పాతినర్థ మిదివో
పురుషోత్తముడనేటిపురుషార్థము

చందపువేదముల శసనము వేసినర్థము
ముందు సముద్రలకెల్లా మొదలర్థము
అందరియాత్మలనేటిఅంగళ్ళలోనియర్థము
యెందు సహస్రనామపుటెన్నికర్థము

కొలచి బ్రహ్మాండముల కొప్పెరలోనర్థము
యిల నిహపరముల కెక్కినర్థము
యెలమి హీనునినైన యెక్కుడుసేసేయర్థము
అలరి శ్రీవేంకటేశుడైనయర్థము


Dorake maapaaliki (Raagam:saalamganaata ) (Taalam: )

Dorake maapaaliki gamduvayarthamu
Daridaapaiyumdinatatvaarthamu

Tiramuga nalladeevi dechchinayartha midivo
Virajavodaraevuna vellinarthamu
Paramabhaagavatulu paatinartha midivo
Purushottamudanaetipurushaarthamu

Chamdapuvaedamula Sasanamu vaesinarthamu
Mumdu samudralakellaa modalarthamu
Amdariyaatmalanaetiamgallaloniyarthamu
Yemdu sahasranaamaputennikarthamu

Kolachi brahmaamdamula kopperalonarthamu
Yila nihaparamula kekkinarthamu
Yelami heenuninaina yekkudusaesaeyarthamu
Alari sreevaemkataesudainayarthamu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |