దేవ నమో దేవా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దేవ నమో (రాగం: ) (తాళం : )

దేవా నమో దేవా
పావన గుణగణభావా ॥పల్లవి॥

జగదాధారా చతుర్భుజ
గగననీల మేఘశ్యామ
నిగమపాదయుగ నీరజనాభ
అగణిత లావణ్యాననా ॥దేవ॥

ఘనవేదాంతై ర్గణన వుదార
కనకశంఖ చక్ర కరాంకా
దినమణి, శశాంక దివ్యవిలోచన
అనుపమ రవిబింబాధరా
భావజకంజ భవజనక
శ్రీవనితా హృదయేశ
శ్రీవేంకటగిరి శిఖరవిహార
పావన గుణగణభావా ॥దేవ॥


Daeva namo (Raagam: ) (Taalam: )

Daevaa namo daevaa
Paavana gunagana bhaavaa ||pallavi||

Jagadaadhaara chaturbhuja
Gagananeela maeghasyaama
Nigamapaadayuga neerajanaabha
Aganita laavanyaananaa ||daeva||

Ghanavaedaamtair ganana vudaara
Kanakasamkhachakrakaraamkaa
Dinamanisasaamkadivyavilochana
Anupamaravibimbaadharaa
Bhaavajakambhavajaraka
Sreevanitaahrdayaesa
Sreevaemkatagirisikharavihaara
Paavanagunaganabhaavaa ||daeva||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Deva-Namo-Deva---BKP

http://balantrapuvariblog.blogspot.com/2011/03/annamayya-samkirtanalunamasamkirtana.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |