దేవతలు గెలువరో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దేవతలు గెలువరో (రాగం: ) (తాళం : )

దేవతలు గెలువరో తెగి దైత్యులు పారరో
భావించ నింతలో భూభారమెల్ల నణగె ||

నేడు క్రుశ్ణుడు జనించె నేడే శ్రీజయంతి
నేడే రేపల్లెలోన నెలవైనాడు
వేడుక ఉఅశొదకు బిడ్డడైనాడిదె నేడే
పోడిమి జాతకర్మ మొప్పుగనాయ నేడు ||

ఇప్పుడిదె గోవుల నిచ్చెను పుత్రోత్సవము
ఇప్పుడు తొట్టెలనిడి రింతు లెల్లాను
చెప్పరాని బాలలీల సేయగల దెల్లా జేసి
కప్పెను విశ్ణుమాయలు గక్కన నేడిపుడు ||

ఇదివో వసుదేవుని ఇంటిచెరలెల్లబాసె
ఇదివో దేవకి తప మిట్టెఫలించె
చెదరక తా నిలిచె శ్రీవెంకటాద్రిపై నిదె
యెద నలమేలుమంగ యెక్కివున్న దిదివో ||


dEvatalu geluvarO (Raagam: ) (Taalam: )

dEvatalu geluvarO tegi daityulu pArarO
bhAviMcha niMtalO bhUbhAramella naNage ||

nEDu krushNuDu janiMche nEDE SrIjayaMti
nEDE rEpallelOna nelavainADu
vEDuka uaSodaku biDDaDainADide nEDE
pODimi jAtakarma moppuganAya nEDu ||

ippuDide gOvula nichchenu putrOtsavamu
ippuDu toTTelaniDi riMtu lellAnu
chepparAni bAlalIla sEyagala dellA jEsi
kappenu vishNumAyalu gakkana nEDipuDu ||

idivO vasudEvuni iMTicheralellabAse
idivO dEvaki tapa miTTephaliMche
chedaraka tA niliche SrIveMkaTAdripai nide
yeda nalamElumaMga yekkivunna didivO ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |