దిక్కునీవే జీవులకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దిక్కునీవే జీవులకు (రాగం: సావేరి) (తాళం : ఖండచాపు)

దిక్కునీవే జీవులకు దేవ సింహమా
తెక్కుల గద్దియమీది దేవసింహమా

సురలెల్లా గొలువగ సూర్యచంద్రులకన్నుల
తిరమైన మహిమల దేవసింహమా
నిరతి ప్రహ్లాదుడు నీయెదుట నిలిచితే
తెరదీసితి మాయకు దేవసింహమా

భుజములుప్పొంగగాను పూచిన శంఖుచక్రాల
త్రిజగములు నేలేటి దేవసింహమా
గజభజింపుచు వచ్చి కాచుక నుతించేటి
ద్విజముని సంఘముల దేవసింహమా

ముప్పిరి దాసులకెల్లా ముందు ముందే యొసగేటి
తిప్పరాని వరముల దేవసింహమా
చిప్పల నహోబలాన శ్రీవెంకటాద్రి మీద
తెప్పల దేలేటి యట్టి దేవసింహమా


dikkunIvE jIvulaku (Raagam: ) (Taalam: )

dikkunIvE jIvulaku dEva siMhamA
tekkula gaddiyamIdi dEvasiMhamA

suralellA goluvaga sUryachaMdrulakannula
tiramaina mahimala dEvasiMhamA
nirati prahlAduDu nIyeduTa nilichitE
teradIsiti mAyaku dEvasiMhamA

bhujamuluppoMgagAnu pUchina SaMkhuchakrAla
trijagamulu nElETi dEvasiMhamA
gajabhajiMpuchu vachchi kAchuka nutiMchETi
dvijamuni saMghamula dEvasiMhamA

muppiri dAsulakellA muMdu muMdE yosagETi
tipparAni varamula dEvasiMhamA
chippala nahObalAna SrIveMkaTAdri mIda
teppala dElETi yaTTi dEvasiMhamA

బయటి లింకులు[మార్చు]

/2010/04/sri-lakshimnaraswamy-kirtana.html
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |