దిక్కిందరికినైనదేవుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దిక్కిందరికినైనదేవుడు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| దిక్కిందరికినైనదేవుడు కడు | దెక్కలికాడైనదేవుడు ||

చ|| కొత్తపెండ్లికూతు గోరి చూడబోయి | యెత్తి తేరిమీద నిడుకొని |
నెత్తికన్ను మానినవాని పెండ్లికి | దెత్తిగొన్న యట్టి దేవుడు ||

చ|| గొప్పయిన పెద్దకొండమీద నుండి | దెప్పరముగా దిగబడి |
కప్పి రెండుదునుకలు గూడినవాని | తిప్పుదీరులాడే దేవుడు ||

చ|| బెరసి మేనమామబిడ్డకునై పోయి | నిరతంపుబీరాలు నెరపుచు |
యిరవైనమాయపుటెద్దుల బొరిగొన్న- | తిరువేంకటగిరిదేవుడు ||


dikkiMdarikinainadEvuDu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| dikkiMdarikinainadEvuDu kaDu | dekkalikADainadEvuDu ||

ca|| kottapeMDlikUtu gOri cUDabOyi | yetti tErimIda niDukoni |
nettikannu mAninavAni peMDliki | dettigonna yaTTi dEvuDu ||

ca|| goppayina peddakoMDamIda nuMDi | depparamugA digabaDi |
kappi reMDudunukalu gUDinavAni | tippudIrulADE dEvuDu ||

ca|| berasi mEnamAmabiDDakunai pOyi | nirataMpubIrAlu nerapucu |
yiravainamAyapuTeddula borigonna- | tiruvEMkaTagiridEvuDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |