దశావతారములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. మత్స్యావతారం
  2. కూర్మావతారం
  3. వరాహావతారం
  4. నరసింహావతారం
  5. వామనావతారం
  6. పరశురామావతారం
  7. రామావతారం
  8. బలరామావతారం
  9. కృష్ణావతారం
  10. కల్కి అవతారం