తెలిసితేమోక్షము తెలియకున్న బంధము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తెలిసితేమోక్షము తెలియకున్న (రాగం: ) (తాళం : )

తెలిసితేమోక్షము తెలియకున్న బంధము
కలవంటిది బతుకు ఘనునికిని

అనయము సుఖమేడది అవల దు:ఖమేడది
తనువుపై ఆశలేనితత్వమతికి
పొనిగితే పాపమేది పుణ్యమేది కర్మమందు
వొనర ఫలమునొల్లన యోగికిని

తగిన అమృతమేది తలపగ విషమేది
తెగి నిరాహారి యైన ధీరునికిని
పగవారనగ వేరె బంధులనగ వేరె
వెగటు ప్రపంచమెల్ల విడిచే వివేకికి

వేవేలు విధులందు వెఱపేది మఱపేది
దైవము నమ్మినయట్టి ధన్యునికిని
శ్రీవేంకటేశ్వరుడు చిత్తములో నున్నవాడు
యీవలేది యావలేది యితనిదాసునికి


Telisitaemokshamu (Raagam: ) (Taalam: )

Telisitaemokshamu teliyakunna bamdhamu
Kalavantidi bathuku ghanunikini

Anayamu sukhamaedadi avala du:khamaedadi
Tanuvupai aasalaeni tatvamatiki
Ponigitae paapamaedi punyamaedi karmamamdu
Vonara phalamunollana yogikini

Tagina amrutamaedi talapaga vishamaedi
Tegi niraahaariyaina deerunikini
Pagavaaranaga vaere bandhulanaga vaeree
Vegatuprapamchamella vidichae vivaekiki

Vaevaeluvidhulandu ve~rapaedi ma~rapaedi
Daivamu namminayattidhanyunikini
Sreevenkatesvarudu chittamulo nunnavaadu
Yeevalaedi yaavalaedi yitanidaasuniki


బయటి లింకులు[మార్చు]

Te-lis-ithe-Mok-sha-mu---Hamsanadam---Roopakam


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |