తారుకాణ సేసుకొంటే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తారుకాణ సేసుకొంటే (రాగం: ) (తాళం : )

తారుకాణ సేసుకొంటే తనే నేను
ఈ రీతి నవ్వుగానీ ఇంటికి రమ్మనవే ||

చెక్కులివె చెమరించె చిత్తమెల్లా జిగిరించె
కుక్కినట్టు కోరికలు కొనసాగెను
తొక్కినాడు నా పాపము తొలుతే సందడిలోన
యెక్కడ పరాకుసేసీ నింటికి రమ్మనవే ||

దప్పిదేరె పెదవుల తమకము దైవారె
కొప్పవీది చన్నులపై కుప్పలాయను
ముప్పిరిగా గట్టినాడు ముంజేతకంకణము
ఈప్పుడేలనించీ సిగ్గులు ఈమ్టికి రమ్మనే ||

ఆయాలంటి నన్నుగూడె అంగమెల్లా బులకించె
చేఇచేఇ సోకె యాసచిమ్మిరేగెను
చాయలా సన్నలా సేసెచల్లె శ్రీ వేంకటేశుడు
ఈ యెడ నన్ను మన్నించీ ఇంటికి రమ్మనవే ||


tArukANa sEsukoMTE (Raagam: ) (Taalam: )

tArukANa sEsukoMTE tanE nEnu
I rIti navvugAnI iMTiki rammanavE ||

chekkulive chemariMche chittamellA jigiriMche
kukkinaTTu kOrikalu konasAgenu
tokkinADu nA pApamu tolutE saMdaDilOna
yekkaDa parAkusEsI niMTiki rammanavE ||

dappidEre pedavula tamakamu daivAre
koppavIdi channulapai kuppalAyanu
muppirigA gaTTinADu muMjEtakaMkaNamu
IppuDElaniMchI siggulu ImTiki rammanE ||

AyAlaMTi nannugUDe aMgamellA bulakiMche
chEichEi sOke yAsachimmirEgenu
chAyalA sannalA sEsechalle SrI vEMkaTESuDu
I yeDa nannu manniMchI iMTiki rammanavE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |