తారకబ్రహ్మము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తారకబ్రహ్మము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తారకబ్రహ్మము తానైవున్నాడు | ధారుణిలో చెలువొందె దశరథరముడు ||

చ|| కొండలంతలు వానరకోటులు కొలువగాను | దండితో కొలువున్నాడు తగరాముడు |
అండనే సీతాదేవి అమరి కూచుండగాను | మెండుగ సింహాసనాన మెరసీ రాముడు ||

చ|| వామదేవ కౌశిక వశిష్ఠాదుల విన్నపాలు | ఆముకొని వినుచున్నాడు అదె రాముడు |
గోమున భరత శత్రుఘ్నులు ఛత్రచామరాలు | కామించి పట్టుకుండగా కడుమించే రాముడు

చ|| కనక పుష్పకము చెంగట వీరాసనము తో- | ననిచి ఆనందాన నున్నాడు రాముడు |
ఘన శ్రీ వేంకటాద్రిపై కల్పవృక్షము నీడ | హనుమంతుని చదువులాలకించీ రాముడు ||


tArakabrahmamu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tArakabrahmamu tAnaivunnADu | dhAruNilO celuvoMde daSaratharamuDu ||

ca|| koMDalaMtalu vAnarakOTulu koluvagAnu | daMDitO koluvunnADu tagarAmuDu |
aMDanE sItAdEvi amari kUcuMDagAnu | meMDuga siMhAsanAna merasI rAmuDu ||

ca|| vAmadEva kauSika vaSiShThAdula vinnapAlu | Amukoni vinucunnADu ade rAmuDu |
gOmuna Barata SatruGnulu CatracAmarAlu | kAmiMci paTTukuMDagA kaDumiMcE rAmuDu

ca|| kanaka puShpakamu ceMgaTa vIrAsanamu tO- | nanici AnaMdAna nunnADu rAmuDu |
Gana SrI vEMkaTAdripai kalpavRukShamu nIDa | hanumaMtuni caduvulAlakiMcI rAmuDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |